Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ trọng tiền mặt/tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế có xu hướng giảm dần, từ 19,02% năm 2005 xuống 14,02% năm 2010 và đến thời điểm 31/12/2016 là 11,49 %.

Theo đó, nhận thức và thói quen về sử dụng tiền mặt trong thanh toán đã có chuyển biến tích cực theo hướng ngày càng nhiều người chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thay cho thanh toán bằng tiền mặt. Mặt khác, cơ sở hạ tầng thanh toán của Việt Nam hiện nay đã cơ bản đáp ứng và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và thanh toán qua thẻ.

leftcenterrightdel
 

Ngân hàng Nhà nước xây dựng kế hoạch để phát triển thanh toán thẻ ngân hàng theo phương thức xuất trình thẻ vật lý, thẻ được số hóa qua thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán, bao gồm Point of Sale (POS), Mobile Point of Sale (mPOS) và các loại thiết bị chấp nhận thẻ khác tại điểm bán mà chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ. Ngân hàng nhà nước sẽ nghiên cứu, áp dụng một số giải pháp nhằm đạt mục tiêu phát triển thanh toán thẻ qua thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán nhằm góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực dân cư.

Đến năm 2020, toàn thị trường có ít nhất 300.000 POS được lắp đặt với số lượng giao dịch đạt trên 200 triệu giao dịch/năm; 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán khi mua hàng; 100% Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Kho bạc Nhà nước quận, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thiết bị chấp nhận thẻ phục vụ thu ngân sách Nhà nước.

Việc đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật cũng được chú trọng qua áp dụng các biện pháp an ninh, tiêu chuẩn bảo mật mới như tiêu chuẩn thẻ chip, 3D Secure, xác thực sinh trắc học, sử dụng QR Code, Tokenization...

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cũng sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp vận động, khuyến khích kết hợp với các biện pháp khác để thúc đẩy phát triển thanh toán qua POS, mPOS, các thiết bị chấp nhận thẻ khác tại điểm bán. Kế hoạch này cũng yêu cầu các đơn vị phát triển những loại thẻ đa dụng, đa năng, thẻ phi vật lý để phục vụ nhu cầu chi tiêu công vụ, nhu cầu thanh toán phí giao thông, đỗ xe, mua xăng, tàu điện, đi taxi, chi trả bảo hiểm xã hội, học phí, viện phí...

T.H(th)