Trong năm vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện gần 90 đợt kiểm tra chuyên ngành các đơn vị đăng kiểm, phát hiện và xử lý kỷ luật gần 70 đăng kiểm viên, đình chỉ hoạt động của dây chuyền kiểm định và hoạt động kiểm định 5 đơn vị.

Đồng thời, công bố đường dây nóng của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận tải địa phương, lãnh đạo đơn vị, hòm thư góp ý tại các đơn vị đăng kiểm để khách hàng có thể phản ánh các biểu hiện tiêu cực về Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, lãnh đạo đơn vị để nắm bắt kịp thời các yêu cầu của tổ chức, cá nhân nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, ngăn chặn các hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thiết lập các kênh thông tin khác nhau từ cơ quan có liên quan (Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Trung tâm Đăng kiểm, Cảnh sát giao thông, các Hiệp hội,...) để kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, cá nhân.

leftcenterrightdel
 

Một công việc không thể thiếu trong thời gian qua đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện thường xuyên, liên tục đó là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quán triệt đến từng cán bộ, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ về trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện các quy trình đăng kiểm và các hình thức xử lý vi phạm theo quy định. Tổ chức thực hiện quyết liệt và hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và phòng, chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Tuyên truyền vận động cho chủ phương tiện, người dân hiểu và thực hiện trách nhiệm đăng kiểm phương tiện thông qua các hình thức như: Tuyên truyền trên truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam, tuyên truyền thông qua việc phát tờ rơi tại các địa điểm có nhiều phương tiện tham gia giao thông.

Các thủ tục hành chính về đăng kiểm đều được phổ biến tới các chủ phương tiện các đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ thông qua hình thức phổ biến trực tiếp, niêm yết công khai tại đơn vị đăng kiểm và công bố trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Các yêu cầu, tiêu chuẩn kiểm tra đều được quy định cụ thể chi tiết trong các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Định kỳ tổ chức tập huấn cho Đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của các đơn vị đăng kiểm những thay đổi về quy phạm pháp luật, quy trình kiểm tra phương tiện liên quan, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ đăng kiểm.

Nhìn chung, trong thời gian qua Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết liệt chỉ đạo công tác công khai, minh bạch các hoạt động đăng kiểm phương tiện, cụ thể hóa bằng việc ban hành các quy chế, quy định, đề án và hướng dẫn cụ thể để các đơn vị thực hiện, qua đó đã hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ làm công tác đăng kiểm. Ngoài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam còn không ngừng cải tiến nâng cấp dịch vụ công trực tuyến, áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực đăng kiểm, hạn chế sự can thiệp của con người vào các khâu kiểm định phương tiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và đã được lãnh đạo Bộ và người dân tin tưởng.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm định phương tiện giao thông vận tải trong thời gian tới, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục rà soát và sửa đổi các quy trình kiểm tra, hướng dẫn giám sát kỹ thuật để đảm bảo phù hợp với các quy định của quốc gia và quốc tế mới được ban hành hoặc mới có hiệu lực gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, giảm bớt phiền hà cho nhân dân. Tiếp tục xây dựng thủ tục công trực tuyến đối với tất cả các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực mà Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý./.

H.T