leftcenterrightdel
Buổi tiếp công dân tháng 9/2021. Ảnh:yenbai.gov.vn

Tại phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 16 lượt với 22 công dân, trong đó có 02 đoàn đông người đến trình bày ý kiến, gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung công dân trình bày chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, quá trình thu hồi đất, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án giao thông, dự án khu đô thị, khu tái định cư trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động về đất đai, tranh chấp về đất đai; có 01 nội dung kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chính sách trợ cấp đối với người có công với cách mạng và 01 ý kiến liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự. Một số ý kiến mong muốn lãnh đạo tỉnh quyết liệt chỉ đạo các ngành, địa phương xem xét, giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho người dân trên cơ sở hài hòa lợi ích của người dân với lợi ích chung của tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã trả lời, kết luận từng trường hợp cụ thể và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các vụ việc đã được giải quyết, trả lời đúng chính sách, đúng pháp luật nhưng công dân chưa đồng thuận, nhất trí thì các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích và xử lý dứt điểm nội dung khiếu kiện của công dân nhằm ổn định tình hình, không để kéo dài.

Bên cạnh đó, các trường hợp công dân gửi đơn, sẽ giao Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận đơn, tham mưu xử lý, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định; Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện từng nội dung đã kết luận tại phiên tiếp công dân định kỳ đối với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời tham mưu, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh./.

 Hà Tuấn