Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 124.100 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá, bền vững với mức bình quân 16,1%.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đã nâng lên một bước, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác thu ngân sách. Cụ thể, Cục Thuế TP Hà Nội đã tổng hợp và thu thập các dấu hiệu rủi ro qua thanh tra, kiểm tra xây dựng được bộ tiêu chí rủi ro để cảnh báo cho doanh nghiệp, NNT và đẩy mạnh phương thức kiểm tra điện tử.

leftcenterrightdel
Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội. Ảnh: L.A 

“Khi kiểm tra, thanh tra chồng lấn, tránh chồng chéo, đảm bảo linh hoạt trong thủ tục, Cục Thuế TP Hà Nội đã xây dựng tiêu chí rủi ro, lập hệ thống cảnh báo, tiến hành kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế trước rồi mới thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp”, ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội nhấn mạnh tại buổi thông báo kết quả công tác thuế 6 tháng đầu năm.

Cùng kỳ, Cục Thuế TP Hà Nội đã xây dựng được kho cơ sở dữ liệu tập trung với nhiều thông tin được cập nhật thường xuyên, liên tục, phục vụ tốt cho việc thực hiện có hiệu quả đối với công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các chuyên đề, các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, hoạt động đặc thù như: chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án, kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử…Truy thu kịp thời vào ngân sách đối với những khoản thu sau kết luận của cơ quan Thanh tra, cơ quan Kiểm toán nhà nước.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2019, Cục thuế phấn đấu hoàn thành 40% so với kế hoạch thanh kiểm tra, kết quả xử lý sau thanh tra bình quân 1 cuộc vượt 10% so với kết quả bình quân năm 2018.

Đáng chú ý, Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, trong 5 tháng đầu năm 2019, đã thu được 2.661 tỷ đồng tiền nợ thuế, thực hiện cưỡng chế bằng hình thức trích tiền từ tài khoản đối với 3.966 đơn vị với số tiền nợ là 1.418 tỷ đồng; cưỡng chế hóa đơn đối với 2.423 đơn vị với số tiền nợ là 1.825 tỷ đồng. Đồng thời đã công khai thông tin nợ thuế đối với 574 Doanh nghiệp với tổng số thuế đăng công khai là 4.747 tỷ đồng.

Được đặt lên hàng đầu, Cục Thuế TP Hà Nội đã thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan về việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong ngành. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ; tăng cường tổ chức thường xuyên nhiều cuộc kiểm tra công vụ theo kế hoạch và các cuộc kiểm tra đột xuất, qua đó nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, thái độ, tác phong làm việc, chất lượng phục vụ NNT của các cán bộ công chức thuế Thủ đô, tạo sự đồng thuận, nâng cao chỉ số hài lòng của NNT với cơ quan thuế./.

Lan Anh