Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu

Theo Bộ Nội vụ, kế hoạch này xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đồng thời, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Kế hoạch cũng nêu rõ về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc. Nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định.

Ngoài ra, hàng loạt các giải pháp khác cũng được Bộ Nội vụ đưa ra như chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp.

Về thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý, khẩn trương rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân và doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử thông suốt đến cơ sở. Nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động quản lý, tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra…

Hoàn toàn có thể xử lý được

Trao đổi với P.V, ông Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - cho hay, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 4312/KH-BNV vào ngày 9.9.2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc là kịp thời. Đặc biệt, việc nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị là hết sức cần thiết. Ngoài việc xử lý trách nhiệm của người trực tiếp gây phiền hà, nhũng nhiều người dân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức kỷ luật theo quy định thì trách nhiệm liên đới chính là người đứng đầu.

Ông Hòa cũng nhấn mạnh, việc quy trách nhiệm và xử lý nghiêm người đứng đầu đơn vị để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện được nếu có quy định rõ.

 Theo Kế hoạch, cơ quan Bộ Nội vụ thiết lập đường dây nóng để tổ chức tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể: Thanh tra Bộ Nội vụ có địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội; số điện thoại cố định: (024) 37957080; số điện thoại di động: 0906119989 (ông Nguyễn Xuân Đạt - Trưởng phòng Tổng hợp, Thanh tra Bộ Nội vụ); hộp thư điện tử: nguyenxuandat@moha.gov.vn.

 


Theo Bảo Chương/Báo Lao động