Cụ thể, trong thời gian qua Công ty đã 4 lần sửa đổi, ban hành quy chế, quy định khoán quản trị chi phí. Phương pháp giao khoán được đổi mới, từ giao khoán một vài yếu tố chi phí và khoán theo định mức, Công ty đã tiến đến giao khoán đầy đủ các yếu tố chi phí.

leftcenterrightdel
Tuyển than Hòn Gai từng bước hoàn thiện cơ chế quản trị chi phí  

Bên cạnh quản lý định mức tiêu hao vật tư theo hệ thống, Công ty đã tính toán đầy đủ các yếu tố chi phí, xây dựng và giao khoán theo giá thành công đoạn cho các đơn vị. Ngoài ra, việc đổi mới cơ chế khoán đã tạo động lực cho các đơn vị, phân xưởng chủ động trong việc điều hành sản xuất, sử dụng thiết bị hợp lý; tăng cường vận chuyển tiêu thụ thẳng.

Cùng đó, Công ty giảm khối lượng bốc xúc, vận chuyển trung gian; cân đối chất lượng than giao nhận giữa hai đầu mua bán; giảm tỷ lệ chênh lệch các công đoạn vận chuyển, lưu kho. Từ đó, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và giá trị ngày công lao động, hạ giá thành sản phẩm.

Từ năm 2015 - 2019, mức tiết kiệm chi phí bình quân của Công ty là 7 tỷ đồng/năm; lợi nhuận sản xuất kinh doanh hàng năm cao hơn kế hoạch, giá thành than tiêu thụ giảm từ 5-10% so với kế hoạch năm./.

PV