Tại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết: “Tháng 5 năm 2017, Chính phủ Việt Nam đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong bản kế hoạch hành động này, các hoạt động đã được lồng ghép để thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 đáp ứng 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Phát triển nông nghiệp bền vững là mấu chốt đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu, trong đó lĩnh vực chăn nuôi đóng vai trò rất quan trọng trong tăng trưởng và phát triển ở Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đang đẩy nhanh việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tại đề án này, ngành chăn nuôi được định hướng rõ các bước phát triển nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển sinh kế, bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong giai đoạn 2011-2016 tăng trường bình quân của ngành đạt xấp xỉ 4,5-5%/năm, giá trị của ngành chăn nuôi chiếm 30.5-32% giá trị trong ngành nông nghiệp.

Hơn nữa, Chính phủ Việt Nam luôn chủ động tham gia và đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu phát triển và cam kết sẽ đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu vào năm 2030. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đã được ghi nhận thành công trong việc thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs)”.

 

leftcenterrightdel
 Ông Lê Quốc Doanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Hoàng

Phát triển nông nghiệp bền vững là mấu chốt đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu; trong đó lĩnh vực chăn nuôi đóng vai trò rất quan trọng trong tăng trưởng và phát triển ở Việt Nam. 17 Mục tiêu phát triển bền vững (MTPTBV) thuộc Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững là khuôn khổ tham chiếu chung cho hành động trên tất cả các khía cạnh - xã hội, kinh tế và môi trường. Nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các MTPTBV nói trên. Từ thực tế các quốc gia trong khu vực 

Được biết, Chính phủ đã triển khai Kế hoạch hành động quốc gia cho việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Việt Nam đang đẩy nhanh việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tại đề án này, ngành chăn nuôi cũng được định hướng rõ các bước phát triển nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển sinh kế, bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong giai đoạn 2011-2016 tăng trưởng bình quân của ngành đạt xấp xỉ 4,5-5%/năm, giá trị của ngành chăn nuôi chiếm 30-32% giá trị trong ngành nông nghiệp. 

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Viện trưởng Viện Chăn nuôi cũng nhấn mạnh: “Tôi hy vọng rằng, chúng ta sẽ cùng nhau xác định được các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của ngành chăn nuôi và tìm ra phương thức hợp tác, tìm kiếm nguồn lực thực hiện để góp phần đạt được các SDGs ở cấp khu vực và quốc gia. Việc đáp ứng các Mục tiêu bền vững (SDGs) đòi hỏi sự tham gia tích cực của tất cả các bên và điều quan trọng nhất đó là sự kết nối mật thiết từ các mối quan hệ hợp tác quốc tế, quan hệ đối tác cần thiết để đảm bảo rằng không có ai trên Trái đất này bị bỏ lại phía sau”.

Tại hội thảo, các quốc gia trong khu vực đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu đánh giá về thực trạng phát triển ngành chăn nuôi trong khu vực Đông Nam Á, các ưu tiên của các quốc gia và định hướng đầu tư của các quốc gia trong khu vực về phát triển chăn nuôi cũng như xác định những ưu tiên cho phát triển bền vững ngành này, góp phần đạt được mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ. Đồng thời tìm ra những cơ hội mới để tăng cường hợp tác giữa các quốc gia và các tổ chức trong khu vực Đông Nam Á, cùng nhau hoạt động một cách có hiệu quả nhằm giải quyết các khó khăn và thách thức chung.

PLH