Theo báo cáo cho biết, thực hiện chủ đề “Năm đột phá CCHC và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, TP đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019 với 7 chỉ tiêu, 44 nội dung chi tiết và Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo thực hiện 10 giải pháp trọng tâm. Đến nay, công tác CCHC đã được các cấp, các ngành thực hiện quyết tâm, đạt những kết quả chuyển biến tích cực mang tính đột phá, làm tiền đề tiếp tục góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trong năm 2020.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC các cấp; thường xuyên kiện toàn BCĐ CCHC, trong đó 100% thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giữ vai trò Trưởng BCĐ CCHC là người trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm đối với kết quả công tác CCHC của cơ quan, ngành, địa phương mình. TP đã gắn hiệu quả, kết quả thực hiện CCHC là một trong những tiêu chí cốt lõi quan trọng để xét “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” khi bình xét chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong CCHC và tăng cường xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ người dân, doanh nghiệp, TP đã phát động thi đua về CCHC. Kết quả, đã có 665 mô hình, giải pháp được đăng ký và thực hiện hoàn tất theo tiến độ, giới thiệu 251 sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác CCHC; chọn 5 mô hình, cách làm hay về CCHC để nhân rộng. TP đã tổ chức công bố và trao thưởng “Giải thưởng Sáng tạo năm 2019”.

Tăng cường mạnh mẽ trong công tác cải cách thể chế để phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cấp và đẩy mạnh các giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và xác định rõ thời gian thực hiện mỗi TTHC ở từng cơ quan, đơn vị. Tổng số hồ sơ đã giải quyết trong năm 2019 là trên 21 triệu hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm tỷ lệ 99,71%, cao hơn so với chỉ tiêu chung đề ra (trên 90%) và có cải thiện so với năm 2018 (99,60%).

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chứng kiến Thủ trưởng các sở, ban, ngành ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ CCHC năm 2020 

TP cũng tăng cường công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC qua môi trường mạng. Tổng số dịch vụ công được cung cấp trực tuyến là 602/1.776 TTHC đã công bố, đạt tỷ lệ 33,89%, so với năm 2018, số lượng dịch vụ công mức độ 4 được cung cấp tăng từ 112 thủ tục lên 157 thủ tục. Số lượng hồ sơ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chiếm tỷ lệ 28,15% số hồ sơ đã giải quyết, tăng 76,09% so với năm 2018. TP đã tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC hơn 3,8 triệu hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích và được Bộ Nội vụ ghi nhận là địa phương có số lượng thực hiện cao nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghi, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá, công tác CCHC trong năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả tích cựcgóp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của TP, giúp TP hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Vẫn còn một số cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa xác định được tầm quan trọng trong công tác CCHC, nên trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác này chưa thể hiện được sự sâu sát và mang tính chất “đột phá”, còn e dè và sợ trách nhiệm; chưa quyết tâm xử lý triệt để các hạn chế, thiếu sót, vi phạm của công chức, viên chức, đặc biệt là các công chức, viên chức có thiếu sót trong xử lý giải quyết hồ sơ bị trễ hạn trong lĩnh vực đất đai, xây dựng cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng đánh giá, năm 2020 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch của UBND TP thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình CCHC trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 - 2020. Để đáp ứng yêu cầu phát triển TP, thực hiện những mục tiêu đã cam kết đối với nhân dân, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp cần tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình CCHC TP tại đơn vị theo hướng xây dựng hình ảnh chính quyền TP phục vụ nhân dân, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại.

Đình Thuyết