UBND thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Công văn số 921/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và một số quận, huyện thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg, ngày 10-3-2020, của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt. 

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt. Trong đó, yêu cầu UBND cấp tỉnh nơi có đường sắt đi qua rà soát diện tích đất trong hành lang ATGT đường sắt đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cả nhân và có biện pháp thu hồi diện tích đất đã cấp. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan quản lý đường sắt rà soát, thống kê, phân loại các công trình vi phạm, các công trình gây ảnh hưởng mất ATGT đường sắt.

Phê duyệt phương án cắm mốc, công bố công khai phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang ATGT đường sắt đã được phê duyệt. Thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt và bảo đảm trật tự ATGT đường sắt; chấn chỉnh việc giao, cho thuê đất và sử dụng đất đai vi phạm quy định bảo vệ hành lang ATGT đường sắt. Có hình thức xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm sử dụng trái phép đất hành lang ATGT đường sắt.

Liên quan đến chủ trì tổ chức quản lý lối đi tự mở qua đường sắt: Hoàn thiện công tác rà soát, cập nhật, phân loại, lập hồ sơ quản lý vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt, lối đi tự mở trên tuyến đường sắt quốc giá đang khai thác. Quản lý, theo dõi ối đi tự mở, kịp thời có biện pháp kiềm chế, ngăn chặn, không phát sinh lối đi tự mở. Tổ chức thực hiện các biện pháp tăng cường bảo đảm ATGT đường sắt tại các lối đi tự mở. Lắp đặt thiết bị đèn cảnh bảo giao thông tại các lối đi tự mở là các vị trí nguy hiểm gây mất ATGT.

leftcenterrightdel
 Đường ngang giao cắt với đường sắt tiềm ẩn nguy cơ cao về TNGT đặt ra vấn đề quản lý tốt hơn. Ảnh: H.T

Rà soát, kiểm tra các lối đi tự mở vào 1 hộ dân để quản lý, có cam kết của chủ hộ với UBND cấp xã về việc đảm bảo ATGT đường bộ, đường sắt. Cắm biển hạn chế phương tiện giao thông đường bộ tại các lối đi tự mở; xây dựng gờ, gồ giảm tốc để cảnh báo cho các phương tiện giao thông khi qua các lối tự mở… Bố trí lực lượng Thanh tra Giao thông và các lực lượng của công an tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong việc tuân thủ các quy định về ATGT đường sắt, đường bộ tại các lối đi tự mở.

Về thực hiện giảm, xóa bỏ lối đi tự mở: Hoàn thiện quy hoạch giao thông khu vực để đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận xây dựng đường ngang hoặc giao cắt lập thể phù hợp với thực tế. Kiểm tra, rà soát các lối đi tự mà vào một số hộ dân để tổ chức phân luồng giao thông, hoặc bố trí tái định cư để di dời các hộ dân này kết hợp xóa lối đi tự mở. Chủ trì tổ chức thực hiện, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đường sắt, đơn vị kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt xây dựng đường gom, tường rào để xóa bỏ các lối đi tự mở…

Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự ATGT đường sắt. Có hình thức xử lý nghiêm, triệt để đối với các tổ chức, cá nhân để tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm, sử dụng đất trái phép dành cho đường sắt. Tổ chức thực hiện cưỡng chế, giải tỏa các công tạm đã được bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự tháo dỡ và các công trình xây dựng trái phép trong hành lang ATGT đường sắt…

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định nêu trên; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tham mưu cho UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

H.T