Theo đó, ông Võ Thanh Nhuận, Trưởng phòng đầu tư thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai bị cảnh cáo về mặt Đảng do tham mưu cho UBND tỉnh gia hạn hoạt động của bến thủy nội địa, không đúng quy chế làm việc; thẩm định văn bản trình UBND tỉnh có nội dung sai sự thật; thay đổi nội dung văn bản tham mưu của các sở, ngành nhưng không trao đổi lại với các sở, ngành...

Chuyên viên phòng đầu tư Nguyễn Bùi Minh Nguyệt bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng vì báo cáo sai sự thật và thay đổi nội dung văn bản không có trao đổi lại với sở, ngành chuyên môn.

Cùng đó, hơn 10 giám đốc và phó giám đốc các sở, ngành tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Theo kết luận của UBKT Trung ương, trong thời kỳ làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bà Phan Thị Mỹ Thanh đã ký các văn bản cho phép Cty TNHH Cường Hưng (doanh nghiệp của chồng bà Thanh) được kinh doanh bến thủy nội địa, mặt bằng và vật liệu xây dựng, gia hạn hoạt động bến thủy nội địa là lĩnh vực không được Chủ tịch UBND tỉnh phân công mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực cho chính Cty do chồng bà làm giám đốc. Những vi phạm của bà Thanh là nghiêm trọng cần phải được kiểm điểm, xem xét kỷ luật.

Ngày 4.5, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng; đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Sau đó, bà Phan Thị Mỹ Thanh có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.


Theo Lao động