Ban ATGT Thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Công văn số 93/BATGT-VP về triển khai các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm TTATGT đường sắt. Theo đó, Thường trực Ban ATGT Thành phố đề nghị Công an Thành phố: Tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đảm bảo TTATGT, đặc biệt là tình trạng vi phạm quy tắc giao thông tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt như: Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ cố tình vượt qua đường ngang đường sắt khi đã có tín hiệu cảnh báo tàu đang đến, cần chắn tự động đã hạ xuống, dàn chắn, cần chắn đã đóng, không tuân thủ hiệu lệnh của người chắn gác tại các đường ngang giao cắt đường sắt khi có tàu đi qua. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT đường sắt, đặc biệt qua hệ thống loa phát thanh tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội tăng cường công tác trực cảnh giới tại 17 lối đi tự mở và đường ngang có nguy cơ mất ATGT; Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với CATP, các đơn vị đường sắt, UBND các quận huyện có đường sắt đi qua tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đảm bảo trật tự ATGT đường sắt; phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo TTATGT tại 17 vị trí đường ngang giao cắt đường sắt Sở GTVT tổ chức trực cảnh giới.

leftcenterrightdel
Hà Nội xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đảm bảo trật tự ATGT đường sắt 

Bên cạnh đó, chỉ đạo Văn phòng Ban ATGT tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đường sắt đến các tầng lớp nhân dân; phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đến cấp cơ sở, khu dân cư Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, nhất là các quy tắc giao thông đường bộ khi vượt qua đường sắt; phát huy và nhân rộng các mô hình tự quản trong đảm bảo TT,ATGT đường sắt.

Các cơ quan có trách nhiệm phối hợp tiến hành rà soát, xây dựng lộ trình giảm dần, xóa bỏ các lối đi tự mở trong phạm vi quản lý thuộc trách nhiệm của Chính quyền địa phương theo quy định; Tiếp tục giao trách nhiệm người đứng đầu địa phương nơi có đường sắt đi qua trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo TTATGT đã được phân công tại Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng phát sinh thêm lối đi tự mở, lấn chiếm hành lang hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang ATGT đường sắt.

Khi làm thủ tục cấp đất cho doanh nghiệp và người dân cần tính đến phương án đảm bảo ATGT khi đưa vào khai thác theo quy định của pháp luật về đường sắt, khi quy hoạch các khu dân cư cần lưu ý để không vi phạm đến hành lang ATGT đường sắt...

 H.T