Cụ thể, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 10/QĐ-XPVPHC đối với Công ty cổ phần kết nối nhân lực Việt với mức phạt là 120 triệu đồng. Cụ thể, Công ty này bị xử phạt do không thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp đồng theo quy định; thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; không đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cấp cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; nộp không đầy đủ số tiền đóng góp của người lao động vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định.

Trước đó, Chánh Thanh tra Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Tiến Tùng cũng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 13/QĐ-XPVPHC đối với Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Triển Việt 90 triệu đồng. Lý do là không thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp đồng theo quy định; thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; không cấp tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động.

H.T