leftcenterrightdel
 
Cụ thể, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 162 /QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 có địa chỉ: Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội với số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 nhận mức phạt trên vì đã có hành vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã sử dụng danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 25/6/2018 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi ngày 20/7/2018.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 431/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải 1 Traco với mức phạt tiền 350 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP vì đã không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 425/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1.Theo đó, phạt tiền 250 triệu đồng theo quy định tại điểm đ khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP vì đã đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn từ trên 9 tháng đến 12 tháng

H.T