Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2025.
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những mục tiêu của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La trong Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày...
Giải quyết kịp thời kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai
Giải quyết kịp thời kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai
(ThanhtraVietNam) - Chỉ đạo triển khai kịp thời các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết kịp thời kiến nghị, đề nghị...
Hội thảo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Hội thảo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
(ThanhtraVietNam) - Ngày 5/4, tại Sóc Trăng, Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp tổ chức hội...