Ninh Bình:

Chuyển biến tích cực trong nhận thức của đồng bào DTTS

Thứ sáu, 10/09/2021 12:05
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những kết quả nổi bật của tỉnh Ninh Bình sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025”.

Hiện tại, tỉnh Ninh Bình có 6/8 đơn vị hành chính cấp huyện, 62/145 đơn vị hành chính cấp xã, 679 đơn vị hành chính cấp thôn, bản, tổ dân phố thuộc vùng dân tộc thiểu (DTTS) số và miền núi. Tỉnh có 29.411 người DTTS đang sinh sống, gồm các dân tộc: Mường, Tày, Thái, Nùng, Dao và một số đồng bào dân tộc khác.

Đối với việc triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cho biết, việc triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho đồng bào DTTS được lồng ghép, thực hiện chung trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong thời gian qua, nhất là những năm gần đây dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, việc ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai và đã đạt được những kết quả quan trọng.

leftcenterrightdel
 Phụ nữ DTTS áp dụng công nghệ 4.0 trong kết nối phục vụ sản xuất kinh doanh tại 1 Diễn đàn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức năm 2019. (Ảnh minh hoạ - TTXVN)

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT được các cấp, các ngành của tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Nội dung thông tin, tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về ứng dụng CNTT. Thông qua các hình thức thông tin, tuyên truyền đã truyền tải được các yêu cầu, nhiệm vụ về ứng dụng CNTT. Qua đó, cán bộ, công chức, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức đối với việc ứng dụng CNTT trong đời sống - xã hội.  

Hạ tầng mạng viễn thông của tỉnh đã phủ rộng từ tỉnh đến các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn, bảo đảm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước; đáp ứng nhu cầu ứng dụng, phát triển CNTT của người dân, doanh nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 2.144 trạm BTS. 100% xã có sóng di động 2G và 100% thị trấn, thành phố có sóng di động 3G; mạng Internet băng thông rộng cáp quang triển khai đến 100% xã, phường, thị trấn. Hạ tầng kỹ thuật CNTT, cơ sở dữ liệu của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh hiện nay đã cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới đó là xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số của tỉnh.

Cổng Thông tin Điện tử tỉnh bao gồm Cổng chính và Trang thông tin điện tử (TTĐT) thành phần của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thường xuyên được cập nhật và cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Hỗ trợ truy cập thuận tiện cho các thiết bị di dộng (máy tính bảng, điện thoại thông minh). Hoạt động của Cổng TTĐT được duy trì ổn định, hiệu quả, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Đồng thời, Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh đã triển khai cho 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và liên thông 3 cấp chính quyền từ tỉnh đến xã; hệ thống cũng đã được triển khai cho khối Đảng và HĐND tỉnh. Cùng với đó, Hệ thống Hội nghị Truyền hình trực tuyến đã được triển khai xây dựng, đưa vào sử dụng với 162 điểm cầu, trong đó cấp tỉnh là 03 điểm (Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh); cấp huyện 16 điểm và 143 điểm tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Ninh Bình có 1.837 thủ tục hành chính được các cấp có thẩm quyền công bố, toàn bộ các thủ tục hành chính này đã được chuẩn hóa, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị đều được tin học hóa quy trình và cung cấp công khai trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh.

Đáng chú ý, 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã ký kết thỏa thuận với Bưu điện tỉnh và niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Tuy nhiên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cho biết, việc tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh trong 2 năm qua còn những khó khăn nhất định. Trong đó, tỷ lệ đồng bào DTTS có máy tính, được sử dụng máy tính còn thấp, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa dẫn đến việc tiếp cận các ứng dụng CNTT còn hạn chế.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, UBND tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục quan tâm đến việc triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao tỷ lệ tiếp cận ứng dụng CNTT ở vùng sâu, vùng xa./.

Nguyên Khôi

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra