Công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội

Thứ ba, 07/09/2021 12:38
(ThanhtraVietNam) – Sau 2 năm triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019-2025” (Đề án), đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực.

Hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận thông tin

Theo thống kê của UBND tỉnh Đắk Lắk, kết quả ban đầu về thực hiện Đề án, hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông tỉnh (iGate) cung cấp 1.668 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 605 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 394 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tại Bộ phận Một cửa của các huyện, xã đã tăng cường cán bộ, công chức hướng dẫn, bố trí thiết bị hỗ trợ. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được chia thành 02 khu vực riêng với 06 máy vi tính có máy quét văn bản, kết nối mạng; bố trí 04 - 05 cán bộ, công chức thường xuyên tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ đồng bào DTTS nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại Trung tâm và thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.

Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk còn xây dựng Tổng đài Dịch vụ công nhằm hướng dẫn, giải đáp ý kiến thắc mắc của đồng bào DTTS khi giao dịch trực tuyến với các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan Nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ đồng bào DTTS và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Đắk Lắk, 19/19 sở, ban, ngành và 15/15 UBND cấp huyện có Trang Thông tin điện tử. Hệ thống Cổng/Trang Thông tin điện tử này từng bước được cải thiện về giao diện, hoạt động cung cấp, góp phần minh bạch thông tin của cơ quan Nhà nước. Đặc biệt, những thông tin về công tác chỉ đạo điều hành, cũng như thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh được đăng tải kịp thời trên Cổng/Trang Thông tin điện tử. Qua đó, giúp đồng bào DTTS học hỏi, trao đổi kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trên nhiều lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đã cấp phát 4.042 chữ ký số cho cá nhân, tổ chức

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, hạ tầng kỹ thuật CNTT của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng việc triển khai ứng dụng CNTT. Cụ thể, 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện được trang bị máy tính phục vụ công việc, 100% máy tính đều được kết nối Internet. Từ đó, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số của lãnh đạo tỉnh. Hiện có 218 đơn vị có mạng WAN, LAN, kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Mặt khác, tỉnh đã hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên triển khai hệ thống thông tin dùng chung. Tập trung nguồn lực triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia được triển khai từ Trung ương đến địa phương, kết nối chia sẻ, chuẩn hóa dữ liệu với các hệ thống thông tin của tỉnh.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn: TTXVN

Đáng chú ý, hệ thống Quản lý văn bản và điều hành được triển khai từ cấp tỉnh tới cấp xã. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước (trừ văn bản mật) dưới dạng điện tử; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, có 46.016 tài khoản thư điện tử công vụ đã được cấp cho các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức dùng để trao đổi thông tin công việc. Ngoài ra, chữ ký số đã được tích hợp vào các phần mềm dùng chung của tỉnh, như: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã cấp phát 4.042 chữ ký số cho cá nhân, tổ chức và hơn 623 sim PKI ký số trên các thiết bị di động.

Nâng cao nhận thức ứng dụng CNTT cho đồng bào DTTS

Trong 2 năm thực hiện Đề án, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, chịu trách nhiệm trực tiếp về ứng dụng CNTT phát triển chính quyền số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách. Trong đó, tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết và tính cấp thiết của Chính quyền số.

Một trong những cách làm sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk là UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động lựa chọn một xã, phường để triển khai thử nghiệm công tác truyền thông cho người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS, các kỹ năng cơ bản, như: Truy cập và sử đụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bào đảm an toàn thông tin cá nhân.

Bước đầu áp dụng chi trả bằng chuyển khoản, tạo nền móng, cơ sở cho việc thanh toán điện tử. Khi đồng bào DTTS tạo dựng được thói quen sử dụng tài khoản sẽ tiến tới áp dụng thanh toán điện tử, tạo điều kiện cho thương mại điện tử phát triển.

Công tác tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ đồng bào DTTS tìm kiếm, sử dụng các ứng dụng CNTT và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 do các cơ quan Nhà nước cung cấp được UBND tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh. Đặc biệt, đăng tải các nội dung tuyên truyền về ứng dụng CNTT trên Cổng, Trang Thông tin của tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để đồng bào DTTS khai thác, sử dụng.

Cùng với đó, tuyên truyền về sự cần thiết, hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk về tầm quan trọng, lợi ích của việc ứng dụng CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự vùng đồng bào DTTS./.

Nguyên Khôi

 

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra