Tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(ThanhtraVietNam) – Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Vĩnh Long về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.
Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đề nghị tăng cường đầu tư cho khu vực đặc biệt khó khăn
Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đề nghị tăng cường đầu tư cho khu vực đặc biệt khó khăn
(ThanhtraVietNam) - Để hỗ trợ kịp thời cho những hộ nghèo, khó khăn, nhất là trong những tháng giáp hạt, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đề nghị tăng cường...
Nâng cao, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc
Nâng cao, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc
(ThanhtraVietNam) - Ban Dân tộc tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 58/KH-BDT về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ,...
Đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm
Đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm
(ThanhtraVietNam) - Các cấp, các ngành trong tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm chu đáo tới công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đồng bào...