Tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(ThanhtraVietNam) – Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Vĩnh Long về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.
Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động đồng bào...
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những mục tiêu của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La trong Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày...
Giải quyết kịp thời kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai
Giải quyết kịp thời kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai
(ThanhtraVietNam) - Chỉ đạo triển khai kịp thời các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết kịp thời kiến nghị, đề nghị...