Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

Nâng cao, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc

Thứ hai, 04/04/2022 16:11
(ThanhtraVietNam) - Ban Dân tộc tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 58/KH-BDT về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 đảm bảo chất lượng hiệu quả, đúng thời gian. Tổ chức lớp đảm bảo khoa học, an toàn, tiết kiệm tạo điều kiện tốt nhất cho đối tượng tham gia lớp học dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng, phù hợp với địa phương. Tài liệu bồi dưỡng đảm bảo yêu cầu theo quy định. Cán bộ được cử đi học phải có tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy, quy định của lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu tiếp thu các kiến thức cơ bản vận dụng vào thực tiễn ở cơ sở.

leftcenterrightdel

Sơn La đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức. Ảnh: moet.gov.vn

Đối tượng 4 là: công chức xã, phường, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số phụ trách, theo dõi công tác dân tộc; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Phó trưởng bản trên địa bàn các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung bồi dưỡng bao gồm các chuyên đề do Học viện Dân tộc biên soạn và được ban hành theo Quyết định số 418/QĐ-HVDT ngày 30/10/2019 của Giám đốc Học viện Dân tộc và hướng dẫn quản lý, theo dõi thực hiện các tiểu Dự án, Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Giảng viên các lớp bồi dưỡng: Lãnh đạo Ban, Phòng của Ban Dân tộc; Giảng viên Trường Chính trị tỉnh, Trường đại học Tây Bắc; Lãnh đạo các sở, ngành hoặc các Báo cáo viên các đơn vị giữ vị trí lãnh đạo cấp phòng thuộc sở đã được tập huấn về kiến thức dân tộc do Học viện Dân tộc tổ chức được đánh giá đạt yêu cầu và được Học viện Dân tộc cấp giấy chứng nhận.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, thực hiện triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn 1 từ năm 2021-2025.

Đồng thời, nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra