Bình Thuận:

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Thứ năm, 24/02/2022 22:35
(ThanhtraVietNam)- Mới đây, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động dân tộc trên địa bàn tỉnh và triển khai công tác dân tộc trong năm 2022.

Trong năm 2021, đồng bào các dân tộc thiểu số cùng với Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực tiếp tục tạo chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội vùng đồng bào dân tộc của tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo được các cấp, các ngành thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đa số đồng bào dân tộc thiểu số đều đồng thuận, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn khởi trước sự phát triển của địa phương; qua đó, đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, thi đua lao động sản xuất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.

Tính đến ngày 31/12/2021, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chỉ còn 933 hộ nghèo, chiếm 27,11% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh và chiếm 3,64 % so với tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số và 3.074 hộ cận nghèo, chiếm 23,71% so với tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh và chiếm 11,98 % so với tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 là 247 hộ chiếm 1,09%.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Minh Tân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chỉ đạo tại hội nghị (nguồn:binhthuan.gov.vn)

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc cũng còn nhiều khó khăn như kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tuy đã được quan tâm đầu tư, nhưng chưa đồng bộ, nhất là các công trình giao thông nội đồng, hệ thống thuỷ lợi vừa và nhỏ, các cơ sở chế biến sau thu hoạch còn thiếu; một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn sản xuất…

Năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào phát huy hiệu quả sử dụng đất sản xuất do Nhà nước cấp; duy trì, phát huy hiệu quả công tác nhận giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, chính sách an sinh xã hội thuộc lĩnh vực công tác dân tộc của Trung ương và chính sách đặc thù của địa phương. Thực hiện tốt chính sách đầu tư ứng trước, trợ cước vận chuyển nhằm cung cấp kịp thời giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tạo điều kiện phát triển sản xuất vùng dân tộc thiểu số; hướng dẫn đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, phù hợp trên từng địa bàn. Duy trì và triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc tỉnh với các sở, ban, ngành của tỉnh, các địa phương; phối hợp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chủ trương giao lưu, kết nghĩa giữa các sở, ngành và lực lượng vũ trang cấp tỉnh, cấp huyện với xã thuần và thôn xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số.

Khánh Nghi

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra