Tập trung đẩy nhanh thực hiện Chương trình MTQG về phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc, thiểu số và miền núi

Thứ hai, 28/03/2022 12:13
(ThanhtraVietNam) - Cùng với các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững và nông thôn mới, thì Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 (Ban Chỉ đạo Trung ương) chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện Chương trình MTQG về phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc, thiểu số (DTTS) và miền núi.

Theo Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương mới ban hành, có 6 nhiệm vụ trọng tâm được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo lưu ý.

Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án để thực hiện Chương trình MTQG về phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi; giảm nghèo bền vững; nông thôn mới.

leftcenterrightdel
Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc là một trong những nội dung được tập trung phản ánh, tuyên truyền. Ảnh: HTK

Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình MTQG, làm cơ sở để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn nội dung ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình MTQG.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung liên quan; triển khai các giải pháp tập trung nguồn lực; tổ chức thông tin, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật... để thực hiện các chương trình MTQG.

Liên quan đến Chương trình MTQG về phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhiều nội dung nhiệm vụ đáng chú ý sẽ được triển khai như: Thông tư hướng dẫn quy trình đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (thời gian hoàn thành Quý I/2022); Hoàn thiện Nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình DTTS và miền núi (thời gian hoàn thành Quý II/2022); thực hiện các Hội thảo, chương trình truyền thông (thời gian Quý I, Quý II/2022)...

Hải Trung Kim

 

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra