Sơn La:

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững

Thứ năm, 07/04/2022 07:45
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những mục tiêu của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La trong Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh yêu cầu quán triệt sâu sắc và nhận thức đầy đủ, toàn diện các nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TU đến toàn thể cán bộ, công chức. Chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể, có giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đạt nội dung Nghị quyết đề ra. Phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể và tiến độ triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
Nhờ được hỗ trợ phát triển sản xuất, nhiều hộ nghèo trong tỉnh Sơn La đã phát triển kinh tế gia đình . Ảnh: laodongxahoi.net

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện lồng ghép hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác để hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các địa bàn nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo. Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, thu nhập tốt cho người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mục đích của Kế hoạch là triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Nghị quyết số 20-NQ/TU nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo đảm bảo đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phát huy vai trò làm chủ của người dân từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá hiệu quả của Chương trình.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra