Cà Mau:

Thực hiện Quyết định 414 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chủ nhật, 12/09/2021 14:50
(ThanhtraVietnam) - Việc triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo báo cáo của Ban Dân tộc có bộc lộ nhiều thuận lợi và khó khăn.

Cụ thể, về mặt thuận lợi, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau; đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện, thành phố nên việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, kịp thời và nhanh chóng.

Việc hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để phát triển kinh tế hộ, giúp họ tiếp cận được các dịch vụ công ích, thông tin thị trường … Đồng thời, giới thiệu các sản phẩm, vật phẩm tiêu biểu; các lễ, hội truyền thống; phong tục tập quán tốt đẹp của các đồng bào DTTS và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến các vùng, miền trên cả nước và bạn bè quốc tế.

Hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTTnhằm góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng DTTS với các địa bàn trong tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phòng, chống các tình huống gây mất an ninh, trật tự vùng đồng bào DTTS; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn.

Thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và an ninh trật tự, từng bước kết nối, chia sẽ, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho đồng bào.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trên, Ban Dân tộc tỉnh cũng nêu một số khó khăn vướng mắc, cụ thể như: Văn bản hướng dẫn cụ thể về thực hiện Đề án của Trung ương chưa ban hành, việc phối hợp thực hiện với các sở, ban, ngành còn nhiều hạn chế, các cơ quan phối hợp chưa có văn bản chỉ đạo của cấp trên và không tranh thủ được vốn để thực hiện Đề án.

leftcenterrightdel
Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau kiến nghị cần có sự hỗ trợ của Trung ương về nguồn vốn để thực hiện Đề án. Ảnh một hội nghị tập huấn (Nguồn:CTTĐT tỉnh Cà Mau)  

Bên cạnh đó, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh thì còn hạn hẹp, trước mắt chỉ hỗ trợ được một phần của Đề án, chủ yếu thực hiện được mục tập huấn tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng CNTT cho đồng bào DTTS, chưa có sự hỗ trợ của Trung ương về nguồn vốn để thực hiện Đề án.

Hiện tại, tỉnh Cà Mau đã xây dựng hoàn thiện Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc từ năm 2020. Tuy nhiên, hiện nay Hệ thống thông tin dữ liệu của Trung ương (Trung tâm thông tin của Ủy ban Dân tộc) chưa có tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức các sở, ban, ngành có liên quan, cán bộ làm công tác dân tộc cơ sở về việc cập nhật số liệu lên hệ thống theo các biểu mẫu; đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh không kết nối được với Trung ương hay chia sẽ thông tin với các tỉnh, thành phố khác.

Từ những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau kiến nghị Ủy ban Dân tộc sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về thực hiện đề án; đồng thời, có văn bản đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí đối với một số mục trong Đề án. Bên cạnh đó, cần cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin của các địa phương về công tác dân tộc lên hệ thống dữ liệu để các địa phương có thể truy cập được thông tin khi có nhu cầu. Ban Dân tộc tỉnh kiến nghị Ủy Ban Dân tộc tiếp tục chỉ đạo cho các địa phương sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc.

Trong thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh Cà Mau xây dựng hoàn thành dự án hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tại tỉnh và đã đưa vào sử dụng trong năm 2020. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án là 2,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch tập huấn đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT cho đồng bào DTTS và cán bộ thông tin, cơ sở, người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Đình Thuyết  

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra