Bắc Giang:

Ứng dụng Công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số trong quản lý Nhà nước

Thứ sáu, 10/09/2021 12:55
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025”, UBND tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Cùng với xu hướng và định hướng, chỉ đạo của tỉnh, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh ngày càng được quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện; các sở, ngành ngày càng có nhiều phần mềm, ứng dụng CNTT hiệu quả, phù hợp đã trợ giúp đồng bào DTTS trong việc tra cứu, tiếp cận thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. 

Đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến

Trong 02 năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc đã triển khai nhiều nội dung, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng CNTT cho đồng bào DTTS. Riêng Ban Dân tộc, đã tập huấn phổ biến nghiệp vụ vận hành, sử dụng “Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Giang” cho cán bộ, công chức Phòng Dân tộc các huyện, lãnh đạo và công chức phụ trách công tác dân tộc các xã miền núi, vùng DTTS của tỉnh. Triển khai sử dụng ứng dụng Zalo để kết nối đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm giúp tương tác, kết nối người có uy tín nhanh chóng, tiện lợi; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh. 

leftcenterrightdel
Phổ biến chính sách qua ứng dụng Zalo. Ảnh: internet 

Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho người làm công tác dân tộc

Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kiến thức CNTT nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khai thác các ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và tác nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, chú trọng là cán bộ cấp xã; trong đó có cán bộ công tác ở vùng đồng bào DTTS. 

Năm 2021, ngay sau khi xây dựng hoàn thiện phần mềm Một cửa liên thông, Ban Dân tộc đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thống xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn phần mềm một cửa điện tử liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc đối với lãnh đạo UBND cấp huyện, xã; cán bộ một cửa, cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, xã trên địa bàn vùng DTTS để trang bị các kiến thức tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng và hiệu quả.

Nâng cấp hạ tầng trang thiết bị CNTT phục vụ quản lý Nhà nước

Trong năm 2020, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc đã triển khai xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Giang. Hệ thống đi vào vận hành đã đảm bảo cho công tác thống kê dữ liệu, đáp ứng việc kết nối tổng hợp thông tin từ hệ thống thu thập tại các huyện, xã trên địa bàn tỉnh; tích hợp trục dữ liệu thuộc hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Giang liên thông với hệ thống dữ liệu của Ủy ban Dân tộc. Việc xây dựng và vận hành Hệ thống đã cung cấp thông tin, số liệu phản ánh thực trạng về kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn hiện nay nhằm phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước về công tác dân tộc. 

Năm 2021, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc triển khai xây dựng “Hệ thống quản lý Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Dự kiến hệ thống hoàn thành và đưa vào vận hành, sử dụng trong cuối tháng 12/2021. 

Ngoài ra, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng phần mềm Một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Ban Dân tộc. Phần mềm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 01/4/2021 và được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận cấp độ 4 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc. 

Cổng Thông tin điện tử của Ban Dân tộc được quan tâm chỉ đạo nâng cấp hàng năm. Thông qua đó, đã giúp thường xuyên cung cấp các tin, bài tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị nổi bật trong tỉnh; các chủ trương, giải pháp trong chỉ đạo điều hành của tỉnh; tăng cường thông tin đối ngoại, quảng bá những giá trị văn hóa, truyền thống dân tộc; cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin các hoạt động chỉ đạo, điều hành, văn bản, chính sách mới đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác thông tin của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực công tác dân tộc; công khai toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc lên Cổng Thông tin điện tử Ban Dân tộc. 

Hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý điều hành thường xuyên được nâng cấp. Từ năm 2019 đến nay, Ban Dân tộc đã được trang bị, thay thế 10 máy tính, 06 máy in cũ, hỏng và nhiều thiết bị phục vụ hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan; tiến hành trang bị các thiết bị tại phòng họp nhằm đảm bảo bước đầu kết nối họp trực tuyến.

Tiếp cận thông tin, chú trọng các lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng

Hiện nay, nhiều phần mềm, ứng dụng CNTT đã được các sở, ngành, UBND các huyện miền núi triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang như: Hệ thống cơ sở dữ liệu về Tài nguyên - Môi trường; Hệ thống thông tin Pháp luật tỉnh Bắc Giang; Cổng Thông tin Du lịch tỉnh Bắc Giang, Trang Thông tin Tây Yên Tử; Chuyên trang Vải thiều Lục Ngạn, Sản vật vùng cao trên Báo Bắc Giang, Bản tin điện tử (tích hợp Cổng Thông tin điện tử Ban Dân tộc), Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác Dân tộc tỉnh Bắc Giang... Các phần mềm, ứng dụng đã trở thành các kênh thông tin cho đồng bào DTTS tiếp cận các thông tin về Tài nguyên - Môi trường, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; các Cổng Thông tin du lịch tỉnh Bắc Giang, Trang thông tin Tây Yên Tử, Bản tin điện tử... , đã giúp giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán các DTTS cũng như các sản phẩm truyền thống của đồng bào trên địa bàn tỉnh.

Từ những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, UBND tỉnh Bắc Giang cùng với các sở, ban, ngành sẽ tiếp tục triển khai các nội dung theo kế hoạch được giao; tăng cường vai trò tham mưu, quản lý Nhà nước về ứng dụng CNTT trong hoạt động của lĩnh vực công tác dân tộc; hỗ trợ người sử dụng trong các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nội dung theo Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.

Nguyên Khôi

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra