Tập huấn kỹ năng người làm báo kỷ nguyên số

Tập huấn kỹ năng người làm báo kỷ nguyên số

(ThanhtraVietNam) - Người làm báo ngành Thanh tra phải kế thừa tư duy của người cán bộ thanh tra giỏi nhất kết hợp kỹ năng làm báo chuyên nghiệp.
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính Khóa 02 năm 2024
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính Khóa 02 năm 2024
(ThanhtraVietNam) - Ngày 28/02/2024, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính K02 năm 2024 cho hơn...
Thường xuyên rà soát các quy chế, quy định đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ
Thường xuyên rà soát các quy chế, quy định đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tiến hành rà soát các quy chế, quy định của cơ quan theo đúng quy định của pháp luật hiện...
Lâm Đồng triển khai thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lâm Đồng triển khai thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày 20/01/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng mới đây đã có văn bản gửi...