Tiền Giang:

Đánh giá chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Thứ tư, 22/05/2024 14:01
(ThanhtraVietNam) - Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Tiền Giang: Kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với 6 đơn vị thuộc tỉnh

Tiền Giang: Phát hiện số tiền vi phạm hơn 11 tỷ đồng

Mục đích, nhằm đánh giá khách quan chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh; thu nhận thông tin khách quan về nhận định, đánh giá, mức độ hài lòng, nhu cầu, mong đợi của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước dựa trên cảm nhận của người dân.

Về quy mô, năm 2024 sẽ khảo sát đối với 19 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 22 đơn vị cấp huyện và 33 đơn vị cấp xã với tổng cộng 2.960 phiếu khảo sát. Đối tượng khảo sát là cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị, địa bàn được khảo sát.

Về nội dung, đo lường sự hài lòng của người dân được thực hiện đối với 3 khía cạnh, đó là: Đo lường nhận định, đánh giá của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, gồm các tiêu chí: Mức độ quan tâm theo dõi của người dân đối với các chính sách công; kênh thông tin mà người dân sử dụng để theo dõi các chính sách công; mức độ phù hợp của các hình thức tiếp cận thông tin về chính sách công đối với người dân; mức độ người dân sẵn sàng tham gia góp ý kiến cho cơ quan nhà nước về chính sách công; cảm nhận của người dân về tình trạng công chức gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; cảm nhận của người dân về tình trạng phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; mức độ phù hợp của các hình thức nộp hồ sơ, nhận kết quả phù hợp đối với người dân; sự trải nghiệm của người dân về chính sách công, dịch vụ hành chính công, dịch vụ công cơ bản, thiết yếu.

leftcenterrightdel
Phiên họp của UBND tỉnh Tiền Giang 

Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, gồm các tiêu chí: Đo lường sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách công; đo lường sự hài lòng của người dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công.

Đo lường nhu cầu, mong đợi của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, gồm các tiêu chí: Nâng cao tính công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin cho người dân; tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền đối với người dân; mở rộng các cơ hội tham gia giám sát của người dân đối với hoạt động của chính quyền, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giải quyết công việc cho người dân; nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho người dân; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân trong giải quyết công việc cho người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết công việc cho người dân, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng tiếp nhận giải quyết ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; hoàn thành và báo cáo kết quả khảo sát gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 10 năm 2024.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra