Khẩn trương ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập

Thứ ba, 14/03/2023 09:54
(ThanhtraVietNam) - Các đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và khẩn trương hoàn thành các việc chậm, các việc đã quá hạn; bên cạnh đó tiếp tục rà soát, thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), trong tháng 02/2023, các cục, vụ, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tích cực triển khai các nhiệm vụ và đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Các cục, vụ đã quan tâm thực hiện các cuộc thanh tra, nhất là bố trí phần lớn lực lượng triển khai các cuộc thanh tra, đồng thời, tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả thanh tra trình Lãnh đạo TTCP và hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã tham mưu ban hành được 01 kết luận thanh tra.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và tham mưu Lãnh đạo TTCP tiếp công dân tại Hải Phòng. Cũng như tiếp tục quan tâm thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập và xây dựng Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng; ban hành các kế hoạch theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Trên các mặt công tác khác như công tác tổ chức cán bộ, pháp chế, tham mưu, tổng hợp, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, báo chí tuyên truyền, cải cách hành chính... được các cục, vụ, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả.

Trong tháng 3, Tổng TTCP yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và khẩn trương hoàn thành các việc chậm, các việc đã quá hạn; bên cạnh đó tiếp tục rà soát, thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: thanhtra.gov.vn

Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất, đảm bảo chất lượng, nội dung, phạm vi theo kế hoạch, đảm bảo tiến tiến độ. Đồng thời, tập trung hoàn thành dự thảo kết luận thanh tra và ban hành các kết luận thanh tra theo quy định; tăng cường công tác giám sát hoạt động của các Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra.

Liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng TTCP yêu cầu Ban Tiếp công dân Trung ương tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tiếp công dân; triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chuẩn bị các nội dung và tham mưu để Tổng TTCP tiếp công dân định kỳ trong tháng 3/2023.

Bên cạnh đó, Ban Tiếp công dân Trung ương cũng sẽ chủ trì, phối hợp với các Cục I, II, III báo cáo kết quả rà soát, giải quyết 58 vụ việc khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch 1910/KH-TTCP và tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các cục địa bàn chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Cục IV chủ trì phối hợp với các cục, vụ khẩn trương hoàn thành dự thảo Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 để trình Chính phủ trong tháng 3/2023. Đồng thời, hoàn thành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, bên cạnh việc tiếp tục triển khai Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2023. Khẩn trương tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Thanh tra Chính phủ…

Hồng Hùng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra