Thanh tra tỉnh Vĩnh Long:

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng trực thuộc Thanh tra tỉnh vào quý III, IV năm 2023

Thứ tư, 15/02/2023 10:28
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, pháp chế và văn thư, lưu trữ năm 2023 tại Thanh tra tỉnh.

Theo đó, nhằm đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC); kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 tại Thanh tra tỉnh. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh và đề xuất những giải pháp để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC và công tác văn thư, lưu trữ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Để nắm rõ tình hình tổ chức, triển khai thực công tác pháp chế năm 2023 từ đó nhận xét những thuận lợi, khó khăn của đơn vị, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế của các đơn vị.

Kế hoạch, yêu cầu việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực; công chức tham gia đoàn kiểm tra phải phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong thực hiện Kế hoạch để đảm bảo việc kiểm tra mang tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; Kết quả kiểm tra phải được tổng hợp, báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh sau khi tiến hành kiểm tra tại các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Ảnh: CTV)

Nội dung báo cáo phải đánh giá được kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC, công tác pháp chế và văn thư, lưu trữ, những nội dung làm được, chưa được, nguyên nhân.

Nội dung kiểm tra: Việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Thanh tra tỉnh, Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Thanh tra tỉnh; Việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 của Thanh tra tỉnh;

Việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp nhằm tạo bước đột phá trong thực hiện Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Vĩnh Long; kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 31/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025… Thời gian thực hiện trong quý III, IV năm 2023 tại Văn phòng và Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh.

CTV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra