Lâm Đồng triển khai thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ hai, 26/02/2024 12:02
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày 20/01/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng mới đây đã có văn bản gửi Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc về việc triển khai quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
leftcenterrightdel
Lâm Đồng triển khai thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; các sở, ban, ngành; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc  theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức nghiên cứu, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của Thanh tra Chính phủ tại Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày 20/01/2024.

Giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 20/01/2024, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông tư 01/2024/TT-TTCP áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh), các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền và trách nhiệm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông tư 01/2024/TT-TTCP quy định rõ báo cáo phải đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời; đúng quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hướng dẫn tại Thông tư 01/2024/TT-TTCP.

Bên cạnh đó, Thông tư 01/2024/TT-TTCP quy định có 3 loại báo cáo gồm: Báo cáo định kỳ; báo cáo chuyên đề; báo cáo đột xuất. Trong đó, báo cáo định kỳ là báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm.

Báo cáo chuyên đề là báo cáo để đáp ứng yêu cầu thông tin có tính chuyên sâu về một chủ đề thuộc lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định.

Báo cáo đột xuất là báo cáo để đáp ứng yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh bất thường trong các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan cấp trên hoặc của Thanh tra Chính phủ...

H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra