Lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm

Thứ sáu, 17/02/2023 09:32
(ThanhtraVietNam) – Đó là nhiệm vụ của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) được Bộ trưởng GTVT yêu cầu thực hiện nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thuộc ngành GTVT.

Các dự án phải tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật về đầu tư xây dựng

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành văn bản số 1223/BGTVT-TTr gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT, các Sở GTVT, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị được Bộ giao là đại diện Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các Doanh nghiệp dự án đối với các hợp đồng BOT yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, thực hiện các dự án tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 01/CT-BGTVT ngày 04/5/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công và phòng, chống tham nhũng trong quá trình triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Chỉ thị số 02/CT-BGTVT ngày 23/5/2022 Bộ trưởng Bộ GTVT về việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ GTVT.

leftcenterrightdel
 Nếu có dấu hiệu bất thường dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sẽ được thanh tra, kiểm tra đột xuất. Ảnh: PV-BT

Không lặp lại những hạn chế, thiết sót đã được chỉ ra qua thanh tra, kiểm toán tại các dự án

Bộ trưởng cũng yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Doanh nghiệp dự án. Nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý, giám sát nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án, tuyệt đối không lặp lại những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với các dự án.

Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; lập Hồ sơ mời thầu đầy đủ, rõ ràng về nội dung yêu cầu, đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực đáp ứng được tiến độ, chất lượng công trình; thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu đủ điều kiện theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, rà soát danh sách toàn bộ nhà thầu chính, thầu phụ, giá trị và nội dung hợp đồng, các hợp đồng thuê nhân công, thiết bị, các đơn vị, tổ đội đã và đang tham gia thực hiện các dự án trên công trường để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của Hợp đồng, của pháp luật đối với các Nhà thầu vi phạm sử dụng nhà thầu phụ, chuyển nhượng thầu...

Đối với Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ trưởng giao Cục tăng cường công tác kiểm tra, tham mưu Bộ GTVT xử lý hoặc chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các nhà thầu vi phạm nội dung hợp đồng đã ký kết, theo đúng quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, Hồ sơ mời thầu (HSMT) của các Chủ đầu tư để lựa chọn các Nhà thầu có năng lực phù hợp với yêu cầu của công trình, dự án, bảo đảm dự toán tính đúng, tính đủ, giảm thiểu tối đa việc điều chỉnh, bổ sung, phát sinh trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo các Chủ đầu tư rà soát, kiểm tra chặt chẽ tính pháp lý, khối lượng các hạng mục điều chỉnh, bổ sung, phát sinh đảm bảo tuân thủ quy định; đẩy nhanh công tác lập, trình, phê duyệt các điều chỉnh, bổ sung, phát sinh làm cơ sở thi công, nghiệm thu và thanh toán.

Đồng thời Bộ GTVT giao Thanh tra Bộ tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định.
Thanh tra Bộ GTVT
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra