Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí xây dựng Trường Cán bộ Thanh tra

Thứ sáu, 05/07/2024 10:00
(ThanhtraVietNam) - Trong những tháng đầu năm 2024 với tinh thần đoàn kết, Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngày 05/7, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 về công tác Đảng. Đồng chí Vũ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, nên các nhiệm vụ công tác của Đảng bộ Trường triển khai thuận lợi, hiệu quả.

Tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, kỷ cương, kỷ luật lao động được duy trì, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp, hội nghị; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí xây dựng Nhà trường.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị 

Tỷ lệ đảng viên có trình độ học vấn cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, có quyết tâm chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ chính trị thuộc phạm vi lãnh đạo của Đảng bộ mang tính ổn định nên sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong Trường luôn có sự chủ động và thống nhất cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 với tinh thần đoàn kết, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Nhà trường, từng bước phát triển đảm bảo phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

Đảng ủy thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng, nhất là trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt; đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có sự cố gắng, có ý thức trách nhiệm trong công việc. Nhận thức của từng cán bộ đảng viên ngày càng có chuyển biến tích cực, xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ mọi người, tận tụy với công việc.

Đảng ủy có sự thông suốt về tư tưởng, về đường lối lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, có tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thực hiện theo đúng quy định, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được Tổng Thanh tra phê duyệt.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế đó là: việc quán triệt một số văn bản của Đảng ủy cấp trên có nội dung đôi khi chưa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của đơn vị. Việc theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình hoạt động của Đảng ủy và của tổ chức đảng cấp trên còn chưa thường xuyên. 

Chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ chưa cao, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã gắn với hoạt động thường xuyên trong sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ cũng như trong sinh hoạt chuyên môn của Nhà trường nhưng chưa có nhiều đổi mới...

leftcenterrightdel
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Vũ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị 

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Vũ Văn Chiến khẳng định 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Nhà trường đã triển khai tốt nhiệm vụ, nhiệt liệt biểu dương toàn thể các đảng viên đã cùng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao.

Về phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, Đảng bộ tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sáng kiến của mỗi cá nhân, tập hợp, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp như phối hợp cùng Ban Giám hiệu lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, đảng viên, các đơn vị thuộc Trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị công tác 6 tháng cuối năm 2024; hoàn thành kế hoạch đào tạo năm 2024 do Tổng Thanh tra Chính phủ giao, đồng thời triển khai các biện pháp từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và củng cố chấn chỉnh công tác quản lý đào tạo; Chú trọng công tác Đảng và công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng ủy phối hợp cùng Ban Giám hiệu đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch của Đảng bộ thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đổi mới phong cách làm việc thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước…

Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là quán triệt sâu sắc theo tinh thần nghị quyết và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; các chỉ thị văn bản chỉ đạo của Ngành, của cấp trên.

Đảm bảo việc sinh hoạt chi bộ, đảng bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của từng chi bộ và đảng bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng giai đoạn…

Lắng nghe ý kiến của quần chúng thông qua tổ chức Công đoàn, luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan đơn vị. Thông qua tổ chức Công đoàn, Đảng ủy làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dựa vào tổ chức Công đoàn để phát triển lực lượng của mình.
An Khang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra