Ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai vượt khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng

Thứ năm, 29/12/2022 13:43
​(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, thống nhất, đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt. Trong đó, đã triển khai 111 cuộc thanh hành chính; qua thanh tra xác định tổng sai phạm là 24,47 tỷ đồng, 212m2 đất; kiến nghị thu hồi 2,29 tỷ đồng, xử lý khác 22,18 tỷ đồng, 113m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 6 tổ chức, 4 cá nhân. 475 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện 799 tổ chức, cá nhân vi phạm 30,14 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách 28,23 tỷ đồng, xử lý khác 1,91 tỷ đồng. Đã tham mưu ban hành nhiều văn bản đề xuất Thủ trưởng các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện kết luận; sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách chưa phù hợp.

Chiều ngày 28/12/2022, tại Trụ sở cơ quan, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023. Dự hội nghị có Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài, đại diện lãnh đạo Cục I thuộc Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo, Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh cùng toàn thể lãnh đạo Thanh tra sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thụ hưởng NSTW đóng trên địa bàn tỉnh. Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thành Sinh chủ trì Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài phát biểu

Tăng cường phối hợp, tạo đồng thuận, thống nhất trong công tác

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 tại Hội nghị, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Minh cho biết, năm 2022 mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ, ngành Thanh tra Lào Cai đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, thống nhất, đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt.

Ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã triển khai 111 cuộc thanh hành chính theo kế hoạch và đột xuất (giảm 5 cuộc so với năm 2021); qua công tác thanh tra xác định tổng sai phạm là 24,47 tỷ đồng và 212m2 đất; kiến nghị thu hồi 2,29 tỷ đồng, xử lý khác 22,18 tỷ đồng và 113m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 6 tổ chức, 4 cá nhân. 475 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (tăng 27 cuộc so với năm 2021) việc chấp hành pháp luật của 939 tổ chức và 2.417 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện tổng số 799 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền vi phạm là 30,14 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách 28,23 tỷ đồng, xử lý khác 1,91 tỷ đồng. Đã ban hành 744 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm là 10,01 tỷ đồng. Tham mưu ban hành nhiều văn bản đề xuất Thủ trưởng các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện kết luận; sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách chưa phù hợp. 

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 3.088 lượt công dân (tăng 247 lượt so với năm 2021) đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo với 70 đoàn đông người (giảm 40 đoàn so với năm 2021). Tiếp nhận là 4.547 đơn (tăng 20 đơn so với cùng kỳ năm 2021) với số đơn đủ điều kiện xử lý là 4.044 đơn, trong đó có 282 đơn khiếu nại, 171 đơn tố cáo và 3.585 đơn kiến nghị, phản ánh với 2.851 đơn đã được giải quyết, 642 đơn đang giải quyết và 551 đơn chưa giải quyết; có 3.112 đơn thuộc thẩm quyền và 932 đơn không thuộc thẩm quyền. Đã tham mưu cho cơ quan hành chính nhà nước các cấp giải quyết xong 67/72 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 93,05% (khiếu nại 33/35, tố cáo 34/37); thông qua giải thích, thuyết phục vận động được 6 công dân rút đơn khiếu nại; thu hồi cho nhà nước 566,6 triệu đồng và 200m2 đất để trả lại cho tổ chức và cá nhân.

Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được tập trung chỉ đạo, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành được phổ biến rộng rãi thông qua các buổi tuyên truyền; cấp phát tài liệu, tờ rơi; đăng phát tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sự minh bạch trong hoạt động của các cấp, các ngành, sự công khai trong tài sản và thu nhập của cơ quan, cán bộ trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc tạo lập và duy trì lòng tin của nhân dân vào chính quyền địa phương.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia giao dịch hành chính công, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Các mặt công tác khác được triển khai thực hiện đồng bộ, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực; công tác phối hợp với các cấp, các ngành được tăng cường, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác.

leftcenterrightdel
Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp phát biểu

Một số giải pháp chủ động trong thực thi nhiệm vụ

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, đề ra những chủ trương, biện pháp để thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Đặc biệt tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính - ngân sách, việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội…; tránh chồng chéo trong thanh tra; phấn đấu hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài đều chia sẻ những khó khăn, ghi nhận và biểu dương sự cố gắng với những kết quả của ngành Thanh tra Lào Cai trong năm qua.

Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài cho rằng, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2026.

Dự báo tình hình trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Vì vậy ngành Thanh tra Lào Cai cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự chuyển động mạnh mẽ, tích cực và toàn diện, nỗ lực, quyết tâm, tập trung trí tuệ để đưa ra các giải pháp chủ động trong thực thi nhiệm vụ. Cụ thể:

Một là, công tác thanh tra cần quan tâm kiểm tra thực hiện xử lý sau thanh tra đối với các vụ việc đã có kết luận, quyết định xử lý để phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

Hai là, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cần bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ để cán bộ tiếp dân vừa có thể tiếp dân vừa hướng dẫn, giải thích cho dân hiểu khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế việc khiếu tố sai do không hiểu luật; trong giải quyết khiếu nại tố cáo phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị từ trên xuống dưới.

Ba là, công tác phòng chống tham nhũng, cần tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cán bộ, nhân dân; triển khai tích cực các giải pháp phòng ngừa, gắn việc phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng.

Bốn là, công tác xây dựng ngành, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy và chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thành Sinh thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh và công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra Lào Cai tiếp thu toàn bộ những ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài để cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2023. Chánh Thanh tra tỉnh hứa với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ ngành Thanh tra Lào Cai sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đã tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các tập thể, cá nhân ngành Thanh tra Lào Cai 
leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thành Sinh đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh 
leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh công bố Quyết định công nhận 6 tập thể Lao động tiên tiến thuộc Thanh tra tỉnh và tặng Giấy khen của Thanh tra tỉnh cho 9 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 
Văn Hải

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra