Ngành Thanh tra triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác

Thứ năm, 11/07/2024 09:36
(ThanhtraVietNam) - Sáu tháng đầu năm 2024, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả theo đúng định hướng, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp.

Ngày 11/7/2024, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Thanh tra do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì diễn ra theo hình thức trực tuyến.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong và các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm do Thanh tra Chính phủ chuẩn bị cho thấy:

Thứ nhất, về công tác thanh tra:

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 3.910 cuộc thanh tra hành chính và 58.025 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế gần 93 nghìn tỷ đồng, 292,5 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi hơn 59 nghìn tỷ đồng  và 24,9 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 33 nghìn tỷ đồng, 252,5 ha đất; ban hành gần 50 nghìn quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 2.089 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 856 tập thể và 3.862 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 94 vụ, 73 đối tượng.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 của ngành Thanh tra.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu, giúp Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị Đề án 153 “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố” và xây dựng kế hoạch của Ban cán sự đảng Chính phủ triển khai kết luận của Bộ Chính trị về nội dung này.

Thanh tra Chính phủ, Thanh tra cấp tỉnh đã tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, các nhân trên phạm vi cả nước.

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra các bộ ngành Trung ương cùng đại diện Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính Trung ương; Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Văn phòng Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội… tham dự tại điểm cầu trung tâm ở Hà Nội.

Thứ hai, về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, có hơn 163 nghìn lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2023), số người được tiếp là hơn 182 nghìn người (giảm 10,9%) về 143.560 vụ việc (giảm 5,7%), có 1.378 đoàn đông người (giảm 23,7%).

Các cơ quan hành chính tiếp nhận hơn 231 nghìn đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đã xử lý gần 225 nghìn đơn, có gần 190 nghìn đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 84,4% tổng số đơn đã xử lý; qua xử lý có hơn 28 nghìn đơn khiếu nại, gần 22 nghìn đơn tố cáo, gần 140 nghìn đơn kiến nghị, phản ánh; có hơn 12 nghìn vụ việc khiếu nại, hơn 5 nghìn vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước.

leftcenterrightdel
Điểm cầu Thanh tra Chính phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

So với cùng kỳ năm 2023, số đơn các loại tăng 6,5%, đơn khiếu nại tăng 12,1%, đơn tố cáo tăng 9,8%, số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền tăng 8,7%, số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền tăng 23,6%.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 78,9% vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 8,5 tỷ đồng, 0,27 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 25 tỷ đồng, 1,1 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 9 tổ chức, 259 cá nhân; kiến nghị xử lý 238 người; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 9 vụ, 6 đối tượng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND, Trưởng ban Tiếp công dân, Chánh Thanh tra cấp tỉnh tại điểm cầu vệ tinh ở địa phương.

Thứ ba, về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:

Thanh tra Chính phủ tiếp tục tham mưu giúp Chính phủ triển khai chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngành Thanh tra tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong 6 tháng đầu năm, các ngành, các cấp ban hành mới 11.045 văn bản để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi, bổ sung 197 văn bản, bãi bỏ là 83 văn bản không phù hợp; tổ chức hơn 30 nghìn lớp cho gần 1,8 triệu lượt cán bộ, nhân dân tham gia; xuất bản hơn 438 nghìn đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về phát hiện tham nhũng, đã phát hiện 19 vụ việc (giảm 61,2%) với 29 người liên quan (giảm 59,7%), trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ 8 vụ, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra 7 vụ và qua giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất đánh giá, trong nửa đầu năm 2024, Thanh tra Chính phủ và toàn Ngành đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả theo đúng định hướng, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp./.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra