“Siết” hoạt động đào tạo trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa

Thứ tư, 17/05/2023 17:39
(ThanhtraVietNam) – Bộ GTVT vừa có văn bản số 4846/BGTVT-TTr đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Cục, cảng vụ tăng cường phòng chống tiêu cực đối với hoạt động đào tạo, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) , Chứng chỉ chuyên môn (CCCM) trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa.

Theo đó, Bộ GTVT đánh giá công tác đào tạo, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, CCCM thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, thuyền viên, hoa tiêu hàng hải thời gian qua đã từng bước được nâng cao, công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý đã được quan tâm. Tuy nhiên, qua thông tin phản ánh từ dư luận và thực tiễn nắm bắt tại một số đơn vị cho thấy vẫn còn tiềm ẩn một số nguy cơ trong hoạt động đào tạo, huấn luyện.

Để kịp thời khắc phục các tồn tại, chấn chỉnh hoạt động đào tạo, huấn luyện, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, CCCM, sớm ngăn chặn các khả năng, nguy cơ tiêu cực có thể xảy ra, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn có hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, thuyền viên, hoa tiêu hàng hải quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng như Thanh tra tỉnh, thành phố, Sở GTVT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội… tăng cường công tác quản lý nhà nước, tiến hành thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền, qua đó phát hiện những sơ hở, vướng mắc về thể chế, quy định để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm (nếu có); thông tin đến Bộ GTVT về tình hình và kết quả triển khai để phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước.

leftcenterrightdel
Tăng cường phòng chống tiêu cực đối với hoạt động đào tạo, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn , Chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa 

Cùng với đó, Bộ GTVT yêu cầu các Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam tiến hành thanh tra đột xuất theo thẩm quyền; chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất đối với các lớp học, khóa đào tạo để phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện sai phạm (nếu có) để xử lý theo quy định; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, CCCM thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, thuyền viên, hoa tiêu hàng hải đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn công tác đào tạo, huấn luyện.

Riêng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu kiểm tra, rà soát việc tổ chức thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, CCCM đã được Bộ GTVT phân cấp cho Sở GTVT thực hiện, nếu phát hiện vi phạm thì chủ động xử lý theo quy định, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Bộ GTVT và các Vụ tham mưu để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu các cơ sở đào tạo, huấn luyện tổ chức thực hiện đầy đủ chương trình đào tạo, huấn luyện theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu trong quá trình đào tạo, huấn luyện theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học hộ, thi hộ, học viên không dự học, dự học không đầy đủ vẫn được thi, kiểm tra ...; tăng cường rà soát, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, gian dối (nếu có) theo quy định. Đối với các Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II, Cao đẳng GTVT Trung ương VI, Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác định rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tập thể có vi phạm liên quan đến công tác đào tạo, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, CCCM thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa theo quy định, báo cáo kết quả xử lý về Bộ GTVT trước ngày 20/5/2023.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra