Thanh tra Chính phủ:

Số liệu báo cáo công tác thanh tra của bộ ngành, địa phương cần thống nhất

Thứ hai, 13/03/2023 09:55
(ThanhtraVietNam) - Để xây dựng báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng phục vụ phiên họp Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả quý 1/2023 theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-TTCP và một số nội dung bổ sung đảm bảo sự thống nhất giữa số liệu nhập vào phần mềm với số liệu gửi qua báo cáo.

Ngày 7/3/2023, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố về việc báo cáo công tác thanh tra quý 1/2023.

Theo đó, số liệu nhập vào phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng cần thực hiện đúng theo các hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Qua theo dõi, Thanh tra Chính phủ xác định, một số đơn vị nhập số liệu vào phần mềm chưa đúng quy định. Ảnh minh họa: Thúy Hằng

Ngoài các nội dung theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành, địa phương cần báo cáo bổ sung việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đó là, việc triển khai thực hiện Định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra năm 2023; tình hình, kết quả xử lý chồng chéo trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cập nhật tình hình, kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc đông người lên Trung ương theo các kế hoạch 363, 1910 của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, quan tâm một số chỉ tiêu như: tổng số vụ việc đưa vào danh sách; số vụ việc đã rà soát, giải quyết dứt điểm, số vụ việc đang tiếp tục rà soát, giải quyết...

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo văn bản số 2207/TTCP-C.IV ngày 12/12/2022 về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ; báo cáo việc ban hành quy định cụ thể để triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ cũng lưu ý, các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm thực hiện việc nhập số liệu vào phần mềm; rà soát, xem xét kỹ trước khi gửi báo cáo và gửi số liệu nhập qua phần mềm để đảm bảo sự thống nhất.

Trường hợp phát hiện có chênh lệch về số liệu sau khi đã gửi cần xác nhận lại số liệu chính thức qua Vụ Kế hoạch - Tổng hợp thuộc Thanh tra Chính phủ.

Thúy Hằng

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra