Thanh tra Chính phủ giao ban với thanh tra các bộ, ngành

Thứ tư, 19/10/2022 15:33
(ThanhtraVietNam) - Ngày 18/10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban với thanh tra các bộ, ngành năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và tổng hợp Trần Đăng Vinh trình bày cho thấy, 9 tháng đầu năm 2022 toàn ngành Thanh tra đã triển khai 6.301 cuộc thanh tra hành chính và 157.974 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 52.466,4 tỷ đồng, 8.240,8 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 15.964,3 tỷ đồng  và 147,1 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 36.502,1 tỷ đồng, 8.093,7 ha đất; ban hành 105.265 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 4.592,6 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 2.554 tập thể và 5.109 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 317 vụ, 199 đối tượng.

Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 262.117 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với tổng số người được tiếp là 281.581 người về 215.421 vụ việc, có 2.122 đoàn đông người. Đã giải quyết 16.699/19.957 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,7%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 5,3 tỷ đồng, 6,3 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 20,5 tỷ đồng, 19,1 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 91 tổ chức, 416 cá nhân; kiến nghị xử lý 398 người (trong đó có 340 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 21 vụ, 23 đối tượng (có 11 cán bộ, công chức).

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), các bộ, ngành, địa phương mở 80.157 lớp cho 2.733.312 lượt cán bộ, nhân dân tham gia; xuất bản 515.558 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN. Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Tổng số vụ việc tham nhũng phát hiện 70 vụ việc, 60 người; trong đó: qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 33 vụ, 16 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 26 vụ, 32 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 11 vụ, 12 người liên quan đến tham nhũng.

Về xây dựng Định hướng chương trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra các bộ, ngành xây dựng Định hướng năm 2023, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Định hướng đã xác định rõ mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2023 về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, xây dựng ngành, riêng nội dung thanh tra có xác định đến từng thanh tra bộ, ngành; đồng thời thực hiện nghiêm và đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại Thông báo số 26-TB/BCĐTW ngày 23/8/2022 và các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã tiếp thu hoàn thiện ban hành Định hướng chương trình thanh tra năm 2023 và hướng dẫn Thanh tra bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 tại Văn bản số1831/CV-TTCP ngày 13/10/2022 của Thanh tra Chính phủ.

Song song với quá trình xây dựng Định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra Chính phủ cũng đã được xây dựng, đã thống nhất xử lý chồng chéo bước đầu với Kiểm toán Nhà nước.

Tại Hội nghị giao ban, Thanh tra các bộ, ngành đã trao đổi nhiều ý kiến chung quanh việc xử lý chồng chéo trong thanh tra, việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đề nghị thanh tra các bộ, ngành tập trung kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai, ban hành kết luận thanh tra đã kết thúc, nhất là các cuộc thanh tra thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực theo dõi, đôn đốc, các cuộc thanh tra theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực chỉ đạo.

Tăng cường đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định về thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn số 1831/CV-TTCP ngày 13/10/2022 của Thanh tra Chính phủ và chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, các bộ, ngành tập trung nghiên cứu, có văn bản hướng dẫn cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023, đồng thời xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023 trình Bộ trưởng phê duyệt; quá trình thực hiện, các cơ quan thanh tra quan tâm phối hợp với nhau để tránh chồng chéo, trùng lặp trong kế hoạch thanh tra./.

Một số hình ảnh phóng viên Tạp chí Thanh tra ghi nhận tại Hội nghị:

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Ngô Tân
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Ngô Tân
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Thanh tra Bộ Khoa học và công nghệ phát biểu. Ảnh: Ngô Tân

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra