Thanh tra tỉnh Kiên Giang đạt nhiều kết quả trong năm 2022

Thứ tư, 11/01/2023 19:13
(ThanhtraVietNam)- Mới đây, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đến dự và chỉ đạo. Đến dự còn có đại diện các cơ quan đơn vị: Ban Nội Chính Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Phòng Dân nguyện - Thông tin, Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Tiếp công dân tỉnh; Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành cùng với Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh. 

Trong năm qua, thanh tra toàn tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt và cụ thể hóa, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và đạt được một số kết quả nhất định.

Về thanh tra kinh tế xã hội, đã triển khai 100% cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành theo kế hoạch và thanh tra đột xuất. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện sơ hở trong quản lý, nhằm có biện pháp khắc phục, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt đã kiến nghị thu hồi về cho ngân sách số tiền 28,2/31,8 tỷ đồng, đạt trên 88%. Xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách 5,3 tỷ đồng. Tham mưu ban hành kịp thời các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tuyên truyền được 14 lớp tập huấn cho 507 cán bộ, công chức là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cán bộ lãnh đạo cơ quan Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân và Chủ tịch UBND các xã, phường thị trấn trên địa bàn 15 huyện, thành phố trong tỉnh. Tham mưu giải quyết cơ bản các đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh, đồng thời đối với một vài vụ khiếu nại đông người ở các huyện Hòn Đất, Giang Thành, đây là những vụ việc cũ, các đồng chí đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu giải quyết cơ bản ổn định, làm lắng dịu tình hình; riêng Thanh tra tỉnh đã cử 02 công chức ra tiếp UBND thành phố Phú Quốc trong giải quyết đơn thẩm quyền, từ đó địa phương có sự chuyển biến tích cực trong giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Các cấp thanh tra đã tích cực tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hiện cơ bản đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; qua hoạt động thanh tra, tham mưu giải quyết tố cáo đã phát hiện, kiến nghị xử lý các hành vi tham nhũng và chuyển 03 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Thanh tra tỉnh đã tham mưu thực hiện có hiệu quả việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021.

Và đặc biệt trong năm nay, là năm đầu tiên thực hiện việc xác minh tài sản thu nhập, đơn vị đã tham mưu thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cấp thanh tra đã thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, chủ động thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đến nay, có thể nói đội ngũ công chức Thanh tra toàn tỉnh từng bước trưởng thành hơn so với trước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của ngành, giữ gìn đạo đức lối sống.

leftcenterrightdel
Quan cảnh hội nghị (ảnh Tuyết Sương) 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong năm qua của ngành Thanh tra, trong thực hiện nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả công tác đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong năm 2023, đồng chí đề nghị thanh tra toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trọng tâm của ngành.

  Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Chiến Thắng đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành thanh tra của tỉnh cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã nêu trong Báo cáo; đồng thời, chú trọng thực hiện thật tốt một số nội dung sau: 

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành, nhất là Luật Thanh tra sửa đổi (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023); thường xuyên kiểm tra, đánh giá để xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Hai là, tập trung triển khai và kết thúc 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thanh tra. Tiến hành thanh tra phải đảm bảo tiến độ, thời gian, thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy trình tiến hành cuộc thanh tra. Qua thanh tra kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Kết luận thanh tra phải chính xác, khách quan, khả thi, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, kiến nghị xử lý tương xứng với mức độ, hành vi vi phạm, sai phạm đến đâu xử lý đến đó không chờ đến khi có kết luận. Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra trên ba mặt về chủ trương, tổ chức và kinh tế.

Ba là, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham mưu giải quyết kịp thời, đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời gian luật định đối các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật; tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Bốn là, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; tham mưu với thủ trưởng cơ quan cùng cấp ban hành kế hoạch cụ thể hóa phù hợp với đơn vị, địa phương. Tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nhất là việc công khai minh bạch trong các hoạt động; kê khai tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác,...Qua hoạt động thanh tra kịp thời phát hiện, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Năm là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo về chất lượng, số lượng và chức danh theo quy định; tạo điều kiện cho công chức thanh tra được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt chế độ chính sách cho công chức thanh tra. Từng công chức thanh tra giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, Công văn số 795/UBND-NCPC ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Cuối cùng, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP ngày 27/4/2020, Kết luận thanh tra số 955/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ; những phần việc liên quan đến ngành theo Thông báo kết luận số 325-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kết luận của các bộ, ngành Trung ương (nếu có). Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác giải quyết khiếu nại đông người trên địa bàn tỉnh./.

Tuyết Sương
Thanh tra tỉnh Kiên Giang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra