Thanh tra tỉnh Lào Cai đón nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ hai, 20/02/2023 08:32
(ThanhtraVietNam) - Sáng 16/02/2022, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thanh tra tỉnh Lào Cai vinh dự cùng một số tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai năm 2022 nhận phần thưởng.

Cần làm gì để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng ở Lào Cai?

Kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về xử lý vi phạm trong khiếu nại, tố cáo

Năm 2022, Thanh tra Lào Cai đã tập trung thanh tra những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, được dư luận xã hội quan tâm; bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo cụ thể của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thanh tra trong các lĩnh vực trọng tâm, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn Thanh tra các sở, ngành, Thanh tra các huyện, thành phố về xây dựng kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo đối với các đơn vị trong xây dựng kế hoạch vì thế mà công tác thanh tra trong toàn ngành được nâng lên cả về chất lượng và số lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. 

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 111 cuộc thanh tra hành chính (giảm 5 cuộc so với năm 2021) và 475 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (tăng 27 cuộc so với năm 2022) với tổng số tiền vi phạm được phát hiện qua thanh tra hành chính là 24,47 tỷ đồng và 212m2 đất; kiến nghị thu hồi 2,29 tỷ đồng, xử lý khác 22,18 tỷ đồng và 113m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 6 tổ chức, 4 cá nhân. Riêng Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tổ chức triển khai thực hiện tổng số 22 cuộc thanh tra (giảm 22 cuộc so với cùng kỳ năm 2021), trong đó 01 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra đã phát hiện được số tiền sai phạm là 24,21 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 2,18 tỷ đồng, trong đó các sai phạm tập trung ở một số lĩnh vực như: Tài chính doanh nghiệp, quản lý đất đai, quản lý tài chính ngân sách...

leftcenterrightdel

Phó Chánh Thanh tra Hoàng Công Phái nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022 đối với tập thể Thanh tra tỉnh và Thanh tra viên Nguyễn Thị Hoàng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VH

Toàn tỉnh tổ chức tiếp 3.088 lượt công dân (tăng 247 lượt so với năm 2021) đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo với 70 đoàn đông người (giảm 40 đoàn so với năm 2021); giải quyết xong 72/72 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 100%, thông qua giải quyết đã thu hồi cho nhà nước 566,6 triệu đồng và 200m2 đất để trả lại cho tổ chức và cá nhân; thông qua giải thích, thuyết phục vận động được 6 công dân rút đơn khiếu nại, tố cáo. Riêng Thanh tra tỉnh tiếp 28 lượt công dân (giảm 13 lượt so với cùng kỳ năm 2021); trong tổng số 15 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh (khiếu nại là 5 đơn và tố cáo là 10 đơn); đã tham mưu thành lập đoàn xác minh 15/15 đơn, đạt 100%; đã báo cáo UBND tỉnh 15/15 đơn đạt 100%; thông qua giải thích, thuyết phục vận động được 03 công dân rút đơn khiếu nại, tố cáo.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai đồng bộ và toàn diện trên nhiều mặt, đặc biệt là công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung: Công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác; xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Tổ chức thực hiện chấm điểm phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số điểm tự đánh giá 74,51 điểm; tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; tiến hành xác minh tài sản, thu nhập tại 03 đơn vị với tổng số 18 người được bốc thăm ngẫu nhiên để xác minh tài sản, thu nhập; tiến hành thanh tra lồng ghép 7 cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch thanh tra được phê duyệt.

Phát động phong trào thi đua năm 2022 theo chủ đề của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh; ký kết và thực hiện giao ước thi đua giữa các đơn vị trong từng cụm được tiến hành nghiêm túc với nội dung, tiêu chí phù hợp với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã công bố Quyết định khen thưởng của Chính phủ, UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai năm 2022.

Thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra Hoàng Công Phái nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022 đối với tập thể Thanh tra tỉnh.

Cùng đợt này, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng - Thanh tra viên, Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 đã đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Văn Hải – Thanh tra tỉnh Lào Cai

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra