Thanh tra tỉnh Quảng Nam ghi dấu trên nhiều mặt công tác trụ cột

Thứ hai, 10/06/2024 11:00
(ThanhtraVietNam) - Tại Quảng Nam, Thanh tra tỉnh đạt nhiều kết quả trong công tác thi đua trên các mặt công tác, nhất là trong thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.
leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến (người đứng bên phải ảnh) tặng giấy khen Bí thư Chi bộ Phòng, chống tham nhũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Thanh Nhung 

Ngay từ đầu năm 2024, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã quan tâm thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam năm 2024 với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác của ngành Thanh tra” gắn với “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024” nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.

Theo đó, 100% công chức, người lao động đã tích cực hưởng ứng các nội dung thi đua, phong trào thi đua được phát động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu.

leftcenterrightdel
Chi bộ Văn phòng Thanh tra tỉnh Quảng Nam được tặng Giấy khen tập thể điển hình tiên tiến trong việc Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024. Ảnh: Thanh Nhung 

Phát hiện sai phạm hơn 12.459 triệu đồng

Về công tác thanh tra, từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh tiến hành 20 cuộc, đã ban hành 12 kết luận thanh tra; phát hiện sai phạm hơn 12.459 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 8.171 triệu đồng; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác gần 4.289 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 28 tập thể, 65 cá nhân.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 03 trường hợp. Đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 8.621,39 triệu đồng và 34.740 m2 đất; đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 27 tập thể, 51 cá nhân/32 tập thể, 78 cá nhân sai phạm (kể cả các tập thể và cá nhân từ năm trước chuyển sang theo dõi xử lý).

Các Đoàn thanh tra được tiến hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định; báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra đảm bảo tính chính xác, trung thực, đúng pháp luật; thực hiện đúng quy trình giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm ngay sau khi công bố kết luận qua mỗi cuộc thanh tra. Việc giám sát các cuộc thanh tra và thẩm tra các kết luận thanh tra được thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra từ các năm trước chuyển sang và tiếp tục thu hồi nộp ngân sách nhà nước.

Kết quả, ban hành 72 công văn đôn đốc, nhắc nhở; thu hồi hơn 7.443 triệu đồng và thu hồi về đất 3,474 ha của các kết luận tồn đọng từ các năm trước chuyển sang.

Không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh

Đến nay, tại địa phương, không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 158 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, đã giải quyết 01 vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của đơn vị.

Thanh tra tỉnh cũng tiến hành thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết 24/24 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giao (khiếu nại 21 vụ; tố cáo 03 vụ), tăng 75% so với cùng kỳ năm trước (tăng 09 vụ việc); tiến hành rà soát, xử lý đơn và báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát đối với 11 vụ việc (08 tố cáo, 03 kiến nghị, phản ánh).

Đối với các vụ việc còn tồn đọng theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp, trên cơ sở đó phối hợp với Thanh tra Chính phủ và bộ, ngành Trung ương để thống nhất quan điểm, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thông báo chấm dứt xem xét, giải quyết các vụ việc này.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ: trong công tác xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.

Thanh tra tỉnh triển khai ứng dụng Phần mềm quay số ngẫu nhiên lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập hằng năm, đảm bảo hoạt động xác minh tài sản, thu nhập chính xác, khách quan, dân chủ, công bằng.

Tiếp tục thực hiện phần mềm Tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh và đã tích hợp Hệ thống chính quyền điện tử tỉnh; bên cạnh đó, đã tích hợp việc thực hiện nhập kế hoạch thanh tra của toàn ngành để đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo về nội dung; mỗi doanh nghiệp chỉ được thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần trong năm.

Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang xây dựng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về công tác thanh tra và kiểm soát tài sản, thu nhập. Phần mềm này khi hoàn thiện đưa vào sử dụng sẽ từng bước hình thành dữ liệu dùng chung của toàn tỉnh, giúp việc quản lý, khai thác dữ liệu dễ dàng, nhanh chóng hơn, tăng khả năng bảo vệ và thời gian lưu trữ thông tin.

Tích cực thi đua xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh 

Đối với công tác thi đua xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, 6 tháng đầu năm 2024, lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên giám sát, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của công chức, nhất là hoạt động của các đoàn thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đẩy mạnh giáo dục công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc 5 Điều kỷ luật của Ngành; Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; tiếp tục quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức ngành Thanh tra theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh…

Qua học tập, nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng cơ quan thông qua việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; kỷ luật, kỷ cương nền nếp, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên…

Cùng với đó, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thanh tra tỉnh đã làm tốt công tác vận động công chức, người lao động tham gia đóng góp 100% các quỹ xã hội, từ thiện do các ngành phát động…

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt kế hoạch phối hợp giúp đỡ xã kết nghĩa Trà Giang, huyện Bắc Trà My năm 2024; thăm và tặng quà cho xã kết nghĩa Trà Giang, huyện Bắc Trà My trị giá 05 triệu đồng và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Trà Giang với 100 suất quà trị giá 25 triệu đồng; thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Da nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn./.

Thanh Nhung

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra