Vĩnh Long: Chấn chỉnh hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu, 03/03/2023 12:39
(ThanhtraVietNam) - Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản chấn chỉnh hoạt động công chứng gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp. Công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn còn tồn tại tình trạng người yêu cầu công chứng yêu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất (cụ thể là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất) nhưng thực chất là để che giấu hợp đồng cho vay với lãi suất cao so với quy định của pháp luật. Việc làm này là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; làm ảnh hưởng đến hoạt động công chứng nói chung.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Sở Tư pháp đã có văn bản yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh quán triệt đến tất cả các Công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng của mình thực hiện tốt Quy tắt đạo đức hành nghề công chứng theo Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Yêu cầu tất cả các Công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng của mình thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật về công chứng khi công chứng các hợp đồng, giao dịch; không tiếp tay cho người yêu cầu công chứng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp phát hiện người yêu cầu công chứng có hành vi vi phạm pháp luật thì kịp thời báo cáo Sở Tư pháp để xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Công chứng viên biết người yêu cầu công chứng có hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn công chứng hợp đồng, giao dịch thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra