Hà Nam phấn đấu thực hiện trên 90 quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật

Hà Nam phấn đấu thực hiện trên 90% quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật

(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà UBND tỉnh Hà Nam phấn đấu sẽ thực hiện trong những tháng cuối năm 2023, trong bối cảnh tình hình đơn thư trên địa bàn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, có khả năng tăng về số lượng vụ việc và tính chất phức tạp.
Một số chủ trương, chính sách về quy hoạch gắn với công tác thanh tra
Một số chủ trương, chính sách về quy hoạch gắn với công tác thanh tra
(ThanhtraVietNam) - Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và...
Tập trung thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng
Tập trung thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực...
Bình Phước tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo
Bình Phước tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietnam) - Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, trong 9 tháng đầu năm, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có chiều...