Cần Thơ Dự án Khu đô thị mới An Bình, chưa có văn bản chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ

Cần Thơ: Dự án Khu đô thị mới An Bình, chưa có văn bản chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ

(Thanhtravietnam) Dự án chưa có văn bản chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, cấp quận "chỉ biết thực hiện theo Quyết định chủ trương của UBND tỉnh", đã dẫn đến hệ lụy: Dự án triển khai nhưng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý. Việc mở bán dự án có rủi ro cho khách hàng?
Công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết 68 NQ-CP trên địa bàn tỉnh Bên Tre
Công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Bên Tre
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Bến Tre vừa tiến hành công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện chính...
Doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ OTT TV xuyên biên giới vào Việt Nam phải được cấp phép
Doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ OTT TV xuyên biên giới vào Việt Nam phải được cấp phép
(ThanhtraVietNam) - Theo Nghị định số 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch...
Công tác xử lý sau thanh tra Thực trạng và giải pháp nhìn từ tỉnh Hà Tĩnh
Công tác xử lý sau thanh tra: Thực trạng và giải pháp nhìn từ tỉnh Hà Tĩnh
(ThanhtraVietNam) – Trước thực trạng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra hiện nay...