Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nền là có cơ sở

Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nền là có cơ sở

(ThanhtraVietNam) - Quyết định số 1927/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giải quyết khiếu nại (KN) lần 2 của bà Nguyễn Thị Nền trú tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn cho thấy, bà KN và đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn bồi thường cho bà đất ở, nhà, tài sản gắn liền trên đất khi thu hồi tại thửa đất số 155, tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính thị xã Sầm Sơn năm 1995 là có cơ sở.
Phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa
Phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa
(ThanhtraVietNam) - Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo 2018 là hai đạo luật quan trọng nhằm thể chế hóa quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được...
6 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn
6 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay...
Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chức năng rà soát, xác minh nguồn gốc đất, bồi thường theo đúng quy định của pháp luật
Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chức năng rà soát, xác minh nguồn gốc đất, bồi thường theo đúng quy định của pháp luật
(ThanhtraVietNam) - Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình báo cáo Ban Tiếp công dân Trung ương (TCD) về kết quả tiếp dân tháng 5/2022 của Chủ tịch UBND...