Thanh tra Bình Thuận nỗ lực giải quyết tốt đơn thư khiếu tố

Thanh tra Bình Thuận nỗ lực giải quyết tốt đơn thư khiếu tố

(ThanhtraVietNam) - Dù còn nhiều khó khăn, thách thức với dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vào đầu năm, nhưng trong năm 2022 vừa qua, ngành Thanh tra Bình Thuận đã giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, đạt và vượt chỉ tiêu so kế hoạch đề ra.
Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân
Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân
(ThanhtraVietNam) – UBND tỉnh Bến Tre vừa có báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022, đồng thời, đề ra những nhiệm vụ,...
Hòa Bình Nâng cao hiệu quả trong công tác về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hòa Bình: Nâng cao hiệu quả trong công tác về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, đã ban hành Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về tiếp tục nâng cao...
5 giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân đến năm 2025
5 giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân đến năm 2025
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả...