Kon Tum:

5 giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân đến năm 2025

Thứ tư, 04/01/2023 11:00
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025.

Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp công dân. Kiện toàn các cơ quan tiếp dân, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) có phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân.

Trong năm 2023, bố trí Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đảm bảo đầy đủ công năng theo quy định của Luật Tiếp công dân, khang trang, thuận tiện cho công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh, thuận tiện trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự. Các huyện có Trụ sở tiếp công dân riêng, được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, tạo điều kiện tốt nhất cho công dân thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh.

Việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu phải gắn việc giải quyết KNTC của công dân. Thông qua tiếp công dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường vận động, thuyết phục công dân thực hiện, chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Đề án còn nhằm mục đích triển khai cập nhật và khai thác có hiệu quả Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC theo quy định tại Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ. Từng bước hiện đại hóa, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân được thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh với cơ quan hành chính nhà nước.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022. (Ảnh: tuyengiaokontum.gov.vn) 

Để thực hiện hiệu quả Đề án trên, UBND tỉnh Kon Tum đã đề ra một số giải pháp thực hiện, cụ thể:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trong công tác tiếp công dân, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC sâu rộng đến Nhân dân và tiếp tục triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC.

Thứ hai, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC. Thủ trưởng các cấp, các sở, ban ngành phải thường xuyên rà soát, bổ sung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân nhất là ở cấp huyện, cấp xã, lựa chọn cán bộ có phẩm chất đạo đức, hiểu biết rộng, có khả năng vận động, thuyết phục để làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC.

Thứ ba, kiểm tra, rà soát đề xuất xây dựng, bổ sung, hướng dẫn các quy định của pháp luật về tiếp công dân.

Thứ tư, thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Trong đó, thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tăng cường kiểm tra, rà soát các lĩnh vực liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tăng cường hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Thứ năm, xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác tiếp công dân và sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC./.

 

Đỗ Văn Nhân
Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra