Cà Mau: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, 02/08/2023 14:54
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Công văn số 5946/UBND-NC ngày 28/7/2023 chỉ đạo Thủ trưởng sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC).

Cụ thể, một là, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn việc tiếp công dân với giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh. Tất cả các KNTC, kiến nghị, phản ánh phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý đơn, cập nhật đày đủ, chính xác  các vụ việc vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC.

Hai là, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân. Kịp thời xử lý, giải quyết ngay khi đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; khắc phục triệt để việc chậm xử lý, giải quyết đơn. Chủ động chỉ đạo, rà soát các vụ việc đã được giải quyết nhưng công dân vẫn chưa đồng thuận với kết quả giải quyết, tiếp tục KNTC kéo dài để có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc; tuyên truyền, vận động, giải thích để công dân hiểu, đồng thuận, chấm dứt việc KNTC.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (ảnh: Ngọc Xinh) 

Bà là, tăng cường công tác thanh tra, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC của các đơn vị, bộ phận trực thuộc. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, chất lượng phục vụ nhân dân; xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Chủ động rà soát, tổ chức thực hiện hiệu quả các kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và những vụ việc đã được cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết, xử lý. Kịp thời xem xét, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân chậm trễ trong việc xử lý, giải quyết đơn của công dân, giải quyết chưa đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, để phát sinh đơn thư KNTC kéo dài.

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho nhân dân, nhất là các địa bàn, đối tượng phát sinh nhiều đơn hoặc có đơn vượt cấp kéo dài; các địa bàn có các chương trình, dự án phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến nhiều hộ dân; tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác hòa giải, vận động, thuyết phục công dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, chấp hành các văn bản giải quyết KNTC của các cơ quan có thẩm quyền.

Năm là, chủ động theo dõi, nắm tình hình  KNTC ngay từ khi mới phát sinh; chủ động giải quyết KNTC của công dân theo đúng quy định của pháp luật, cần tăng cường tổ chức đối thoại với công dân có KNTC ngay từ cơ sở, hạn chế công dân khiếu kiện vượt cấp lên cơ quan Trung ương./.

Ngọc Xinh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra