Quảng Ngãi:

Cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ hai, 26/09/2022 08:58
(ThanhtraVietNam) - Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo toàn tỉnh nói chung đã thực hiện tốt các quy định. Tuy vậy, ở một số cơ quan, đơn vị người đứng đầu chưa thực hiện theo đúng lịch tiếp công dân định kỳ đã công bố; công tác theo dõi sau tiếp công dân và xử lý đơn ở một số địa phương còn hạn chế.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  giảm 12,98% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 9 lượt đoàn đông người đến nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, phát sinh 2 vụ việc đông người gây cản trở hoạt động của các doanh nghiệp. 

Cụ thể, các cơ quan hành chính trong tình tiếp nhận 5.845 đơn thư, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm 202, đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 1.375 đơn, đôn đốc cấp dưới giải quyết 88 đơn, trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với 324 đơn, thụ lý và giải quyết đối với 2.943 đơn các loại thuộc thẩm quyền; còn 1.097 đơn không đủ điều kiện xử lý đã lưu đơn (do trùng lắp, không rõ địa chỉ, mạo danh, nặc danh...).

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn internet)

Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 232/262 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88,5%, trong đó: Đã giải quyết 164/176 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 93,2%. Qua giải quyết đã bảo vệ quyền lợi cho 10 người với số tiền 11 triệu đồng và hủy bỏ các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

Bên cạnh đó, về tố cáo, đơn vị đã giải quyết 68/86 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 79,1%. Qua giải quyết đã bảo vệ quyền lợi cho 07 cá nhân, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 05 cán bộ, công chức có sai phạm.

Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; kiện toàn Tổ giúp việc cho Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh được thành lập theo Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ công tác 571 đã lập kế hoạch kiểm tra, rà soát đối với 17 vụ việc đông người, phức tạp thuộc thẩm quyền của tỉnh, giải quyết đến nay cơ bản xong 06 vụ việc, đang giải quyết 11 vụ việc.

Đồng thời, tổ công tác 571 đã tổng hợp, gửi danh sách, đôn đốc giải quyết đối với 42 vụ việc thuộc phạm vi rà soát, giải quyết của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đã lập kế hoạch chi tiết đối với từng vụ việc, đến nay đã có kết quả giải quyết dứt điểm đối với 18 vụ việc, đang giải quyết 24 vụ việc.

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật, chương trình, kế hoạch về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2017 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, rà soát, ban hành bổ sung, hoàn thiện thể chế công tác ngành thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh./.

Nguyễn Sang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra