Bình Thủy, Cần Thơ:

Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở

Thứ ba, 29/08/2023 20:44
(ThanhtraVietNam) - Nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân 08 phường luôn chủ động nắm tình hình ngay tại cơ sở.

Hạn chế, ngăn ngừa tình trạng khiếu nại vượt cấp

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các phòng, ban, ngành quận và địa phương từng bước được quan tâm, tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình giải quyết, kết quả giải quyết có tình, có lý, có sức thuyết phục hơn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, thủ trưởng các phòng, ban, ngành và địa phương luôn duy trì lịch tiếp công dân định kỳ, lắng nghe và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo không để tồn động. Qua đó, đã hạn chế, ngăn ngừa được khiếu nại vượt cấp, giữ ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của quận phát triển.

Ban Tiếp công dân quận và Thanh tra quận phối hợp cùng thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân quận trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo về trình tự, thủ tục, chất lượng và nội dung giải quyết các vụ việc được nâng cao.

Ủy ban nhân dân quận cho biết, mặc dù công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua có chuyển biến tích cực, tuy nhiên, công tác tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của người dân đôi lúc còn chậm công tác phối hợp giữa các phòng ban có liên quan đôi lúc chưa kịp thời dẫn đến tiến độ giải quyết hồ sơ chậm so với chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận.

leftcenterrightdel
Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  (Ảnh: Laodong.vn)

Mặt khác, trên địa bàn quận hiện nay đang kêu gọi đầu tư các dự án và triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án như: Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 4 và khu 9); Khu tái định cư phường Long Hòa (khu 2); Khu đô thị mới Cồn Khương, phường Bùi Hữu Nghĩa, đầu tư mới, nâng cấp mở rộng hạ tầng giao thông... có liên quan đến việc thu hồi đất của người dân. Ủy ban nhân dân quận cho biết, dự báo tình hình khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư sẽ gia tăng và có chiều hướng phức tạp.

Vì vậy, thủ trưởng các phòng, ban, ngành và Chủ tịch ủy ban nhân dân các phường cần quan tâm thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phối hợp tuyên truyền, giải thích về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến người dân, giải quyết kịp thời các vụ việc thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra việc khiếu nại đông người, phức tạp, khiếu nại vượt cấp và hình thành điểm nóng trên địa bàn.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Để khắc phục những hạn chế, khó khăn, cũng như phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, trong những tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu cập nhật thường xuyên, đầy đủ, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và chủ tịch ủy ban nhân dân 08 phường trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và chủ tịch ủy ban nhân dân 08 phường tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Dự báo và chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại tại cơ sở nhất là khiếu nại đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại và tái đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết. Đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng đơn giải quyết tồn đọng kéo dài, quá hạn và vượt cấp lên trên. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp và thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Thanh tra với các phòng, ban ngành và Ủy ban nhân dân 08 phường trong việc thực hiện quy trình tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của cơ quan dân cử và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp quận và phường trong giám sát công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể cấp quận và phường trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nội bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú và phù hợp với từng đối tượng, từng bước nâng cao nhận thức của Nhân dân trong lĩnh vực này.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra