Đồng Tháp:

Công dân có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính

Thứ tư, 13/03/2024 22:31
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với ông Trần Văn Minh Cảnh và bà Bùi Thị Thùy Trang.

Sửa đổi một phần quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh

Đồng Tháp: Sửa đổi một phần Quyết định số 05/QĐ-UBND-NĐ của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc

Theo báo cáo số 423/BC-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Minh Cảnh và bà Bùi Thị Thùy Trang thể hiện:

Ông Trần Văn Minh Cảnh, địa chỉ tại ấp Long Phú, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp và bà Bùi Thị Thùy Trang, địa chỉ tại tổ 32, khóm Mỹ Thuận, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở từ 4.100.000 đồng lên 10.600.000 đồng do thực hiện công trình Mở rộng đường Lê Văn Cử (đoạn từ Hòa Đông đến đường Võ Văn Trị), phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại: Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 459/QĐ-UBND thu hồi đất của ông Trần Văn Minh Cảnh và bà Bùi Thị Thùy Trang diện tích 21,1m2 đất ở đô thị, thuộc một phần thửa số 4195, tờ bản đồ số 17, tại phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Văn Minh Cảnh và bà Bùi Thị Thùy Trang với tổng số tiền là 86.950.000 đồng. Ông Trần Văn Minh Cảnh và bà Bùi Thị Thùy Trang không đồng ý với quyết định bồi thường, hỗ trợ và có đơn khiếu nại yêu cầu: nâng giá bồi thường đất ở từ 4.100.000 đồng lên 10.600.000 đồng.

Ngày 30 tháng 8 năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 1526/QĐ-UBND.HC với nội dung, không giải quyết nâng giá bồi thường đất ở cho ông Trần Văn Minh Cảnh và bà Bùi Thị Thuỳ Trang. Lý do, UBND thành phố đã thực hiện đúng theo Quyết định số 341/QĐ-UBND-NĐ ngày 16 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đơn giá đất cụ thể để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Mở rộng đường Lê Văn Cử (đoạn từ Hòa Đông đến đường Võ Văn Trị), phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp công dân định kỳ (Ảnh minh họa, nguồn:Thanh tra tỉnh Đồng Tháp) 

Kết quả đối thoại, ngày 18 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với ông Trần Văn Minh Cảnh và bà Bùi Thị Thùy Trang. Qua kết quả đối thoại, việc khiếu nại yêu cầu của ông Trần Văn Minh Cảnh và bà Bùi Thị Thuỳ Trang là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Quyết định số 1526/QĐUBND.HC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Minh Cảnh và bà Bùi Thị Thùy Trang là phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-UBND-NĐ ngày 16 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đơn giá đất cụ thể để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Mở rộng đường Lê Văn Cử (đoạn từ Hòa Đông đến đường Võ Văn Trị), phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh; Qua kết quả kiểm tra, xác minh của ngành chức năng, đối chiếu với những quy định của pháp luật khẳng định khiếu nại của ông Trần Văn Minh Cảnh và bà Bùi Thị Thùy Trang là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: Công nhận và giữ nguyên Quyết định số 1526/QĐ-UBND.HC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Minh Cảnh và bà Bùi Thị Thùy Trang.

Đồng thời, yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-UBND.HC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu ông Trần Văn Minh Cảnh và bà Bùi Thị Thùy Trang không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao UBND thành phố Cao Lãnh tổ chức thi hành quyết định này và  giao Thanh tra Tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định. 

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra