Vĩnh Long:

Công nhận nội dung giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long đối với công dân Cao Phương Loan là đúng quy định pháp luật

Thứ sáu, 03/06/2022 09:27
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định số 1060/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại, yêu cầu của bà Cao Phương Loan, địa chỉ số 17/3, khóm 3, phường 9, thành phố Vĩnh Long (lần hai).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh không chấp nhận việc bà Cao Phương Loan khiếu nại, yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) đối với đơn của bà Cao Phương Loan và Quyết định số 11013/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Cao Phương Loan.

Chủ tịch UBND tỉnh công nhận nội dung Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long về việc giải quyết khiếu nại của bà Cao Phương Loan là đúng quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định này (Ảnh: CTTĐT.VL)

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch UBND Phường 1, thành phố Vĩnh Long công bố quyết định đến đương sự có liên quan để thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này; giao Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long tổ chức thực hiện nội dung Điều 1 Quyết định này.

Trong thời hạn quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu bà Cao Phương Loan không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh thì bà Cao Phương Loan có quyền khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra