Sóc Trăng:

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyển biến tích cực

Thứ ba, 20/09/2022 11:01
(ThanhtraVietNam) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm, lãnh đạo và đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Giải quyết 91,35% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp trong năm vừa qua nên số lượt công dân toàn tỉnh UBND tỉnh Sóc Trăng đã tiếp trong kỳ là 1.282 lượt công dân, giảm so với cùng kỳ năm trước là 346 lượt, tương đương giảm 21,25%, nội dung các vụ việc tiếp dân chủ yếu tập trung ở lĩnh vực hành chính.

Trong 1.282 lượt tiếp công dân, tỉnh tiếp nhận 1.197 vụ việc và đã giải quyết 100% số vụ việc, trong đó: 211 vụ khiếu nại, tranh chấp, đền bù giải tỏa, đòi lại đất; 165 vụ khiếu nại chính sách; 34 vụ khiếu nại lĩnh vực tư pháp; 112 vụ khiếu nại lĩnh vực chính trị, văn hoá xã hội khác; 12 vụ tố cáo lĩnh vực hành chính và 663 vụ phản ánh, kiến nghị.

Số lượng đơn thư KNTC các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp nhận vẫn còn tăng, cụ thể: tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 1.598 đơn, tăng 106 đơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đã phân loại và xử lý 100% số đơn tiếp nhận. Kết quả, đã giải quyết 613/671 đơn KNTC thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, đạt 91,35%.

Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 04 cá nhân là công chức, viên chức, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 01 vụ với 01 đối tượng.

Tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng kéo dài

Về việc giải quyết các vụ KNTC phức tạp, còn tồn đọng kéo dài qua kiểm tra rà soát, ghi nhận trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng còn 15 vụ việc khiếu nại phức tạp, cơ bản tỉnh đã giải quyết xong 13/15 vụ. Ngoài ra, 02 vụ KNTC do Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chuyển đến đang được tỉnh tiến hành giải quyết.

Qua rà soát, kiểm tra, hầu hết các trường hợp đang khiếu nại, yêu cầu giao trả đất đều gặp những khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu do các hộ dân không cung cấp được các tài liệu, giấy tờ liên quan, không cung cấp được các chứng cứ mới so với kết quả giải quyết trước đây của cơ quan chức năng nên không thể giải quyết hoặc không có cơ sở để xem xét lại các trường hợp khiếu nại lần hai.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhìn chung, tỉnh Sóc Trăng đã đặc biệt chú trọng đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Trong thời gian qua, toàn tỉnh đã triển khai 26 cuộc thanh tra tại 26 đơn vị, đã kết thúc và ban hành 24 kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả về mặt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong giải quyết KNTC, rà soát các vụ việc tồn đọng thường xuyên, nâng cao công tác hòa giải cơ sở, thực hiện chế độ thông tin báo cáo

Bên cạnh đó, UBND tỉnh tiếp tục giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tiếp công dân tỉnh triển khai, vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC do Thanh tra Chính phủ xây dựng. Giao Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cập nhật dữ liệu tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn, trích xuất số liệu phục vụ báo cáo đột xuất theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo.

Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện thể chế, tuyên truyền và phổ biến pháp luật về khiếu nại tố cáo. UBND tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở chuyên mục “Công dân và pháp luật” nhằm tuyên truyền Luật Tiếp công dân và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, chuyên mục đã đạt được kết quả tốt với 262 cuộc và 5.428 lượt người tham dự.

Có thể nói, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng và chính quyền quan tâm thực hiện, lãnh đạo kịp thời. Sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan cũng như các tổ chức đoàn thể đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Trong thời gian tới, đơn thư KNTC sẽ vẫn còn tiếp tục phát sinh. Vì vậy, ngành thanh tra tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh bạch quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin. Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Huyền Sa, Vũ Dũng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra